Studovat sklářství na VŠ? Sutnarka a SUPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary podepsaly memorandum

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

„Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara se dlouhodobě a programově věnuje péči o kulturní dědictví, historii a národní tradici. Každá umělecká disciplína však potřebuje také nové a neotřelé impulsy," říká Vojtěch Aubrecht, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary podepsaly memorandum o spolupráci. Potenciál obě instituce vidí ve vzájemné součinnosti v oblasti přípravy vysokoškolského studijního programu. Spolupráce by tak mohla vyústit ve vznik detašovaného ateliéru Skla na Střední uměleckoprůmyslové škole keramické a sklářské.

Slavnostní podpis memoranda proběhl 6. listopadu při tiskové konferenci Rady Karlovarského kraje v budově krajského úřadu. Signatářem plzeňské instituce se stal děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Vojtěch Aubrecht, za karlovarskou stranu memorandum podepsala ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Markéta Šlechtová. Slavnostní akt proběhl za přítomnosti hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka.

„Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara se dlouhodobě a programově věnuje péči o kulturní dědictví, historii a národní tradici. Každá umělecká disciplína však potřebuje také nové a neotřelé impulsy. Naše fakulta je široce rozkročená a design skla je jednou z mála položek, která v naší nabídce doposud chybí. Přitom se jedná o disciplínu, která je součástí naší národní identity. Naším záměrem je vytvořit studijní program, který bude ukotvený v řemeslné tradici, ale zároveň přinese nová estetická, technologická a psychologická řešení,“ vysvětluje Vojtěch Aubrecht, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

Aubrecht dodává, že se plzeňská umělecká fakulta stala dominantní institucí ve výtvarném vzdělávání, přičemž klade důraz na komplexní pojetí všech specializací, které jsou součástí jejího portfolia. Zamýšlený studijní program designu skla by tak musel přesáhnout konvenční smýšlení a sériovou výrobu. Instituce nyní směřuje k inovativnímu pojetí celého oboru, s důrazem na spolupráci s předními českými a zahraničními partnery a tvůrčí a výzkumný charakter, který je pro fakultu charakteristický.

„Když bylo rozhodnuto o rekonstrukci a výstavbě nové Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské, začala jsem mít pocit, že některé její výukové prostory by mohly být využity mnohem širším způsobem. Od počátku jsem byla přesvědčená o tom, že by měly být využity pro některý z tradičních oborů. Zároveň jsem věděla, že plzeňská Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara nemá ateliér skla. Jsem nesmírně ráda, že pan děkan Aubrecht přijal můj návrh a že jako naše společné dílo s největší pravděpodobností vznikne něco úžasného právě na škole v Karlových Varech,“ uvádí Markéta Šlechtová, ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary.

„Výroba skla má v Karlovarském kraji dlouholetou tradici. Historicky i dnes utváří významnou složku regionální průmyslové výroby. Výrobky od našich sklářů jsou známy po celém světě a my jsme na to jednoznačně hrdí. Nesmírně mne proto těší, že se podařilo domluvit spolupráci mezi oběma školami, která přispěje k rozvoji sklářství. Díky ní by se v našem regionu mohla v budoucnosti rozšířit nabídka vysokoškolského vzdělání o nový studijní program. Ten by navíc mohl být atraktivní nejenom pro studenty z Karlovarského kraje, ale i pro studenty z ostatních koutů naší země, kde mají ke sklářství podobný vztah jako my. Karlovarský kraj je připraven být oběma školám nápomocen,“ uzavírá Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje.

Memorandum o spolupráci mezi Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara a Střední uměleckoprůmyslovou školou keramickou a sklářskou rozšíří hranice akademického poznání i průmyslové praxe a zároveň bude fungovat jako katalyzátor vzájemné inspirace. Studující i pedagogové tak budou moci těžit z příležitostí, které nabízí sdílení odborných znalostí a zkušeností.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Martin Bečan

06. 11. 2023