Plzeňské dvorky 2024

18  -  18 May

18. května, 10:00 - 18. května, 18:00

Sedláčkova 38

Festival Věda Veřejnost

Plzeňské dvorky - Objevte svět našich předků

Určeno pro: studenti, zaměstnanci, veřejnost
Více informací na www.plzenskedvorky.cz

Srdečně zveme všechny zájemce o minulost na další ročník akce Plzeňské dvorky. V rámci připravovaného programu se můžete těšit v prostorách laboratoří katedry archeologie Fakulty filozofické ZČU na zajímavé ukázky archeologických artefaktů nebo hudby v pravěku a dozvědět se, jak probíhá archeologický výzkum. 

Galerie


Fakulta filozofická

katedra archeologie FF ZČU

18. 05. 2024, 10:00


26 June

Nádvoří Fakulty aplikovaných věd


Fakulta aplikovaných věd

26. 06. 2024, 14:30

14 May

katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň


Celouniverzitní

14. 05. 2024, 19:00

15 May

hala Knihovny Bory, Univerzitní 18, Plzeň


Univerzitní knihovna

15. 05. 2024, 17:00

08  -  19 July

kampus ZČU, Univerzitní ul.


Ústav jazykové přípravy

08. 07. 2024