Plzeň patří fotografii. Sutnarka uspořádala sympozium a výstavy Boundaries

Konference Veřejnost Výstava

Třídenní program sympozia zahrnoval přednášky a workshopy tuzemských i zahraničních umělců, kurátorů a teoretiků, kteří se svým vlastním způsobem zabývají cestováním a některými z mnoha dalších souvisejících témat.

Na přelomu listopadu a prosince 2023 pořádala Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni již 12. ročník mezinárodního sympozia Boundaries, tentokrát s podtitulem Travel. Letos poprvé se sympozium vedle fotografie zaměřilo i na další oblasti audiovizuálního umění. Součástí sympozia je i čtveřice výstav.

Téma cestování už dlouho inspiruje umělce, spisovatele, básníky, fotografy, filmaře, hudebníky, sociology, vědce, inženýry i širokou veřejnost. Ve všech svých podobách je cestování tématem, které se vyskytuje v tvorbě současných umělců a které propojuje to, co je zde, s tím, co je jinde, známé s neznámým, rutinu s napětím nejrůznějších dobrodružství, bezpečí se zranitelností.

„Cílem symposia byla před dvanácti lety jednak podpora nově vzniknuvšího ateliéru Fotografie, především pak vytvoření stabilní platformy, která Plzni i Plzeňskému kraji bolestivě chyběla. Na rozdíl od jiných krajských metropolí zde naprosto absentuje pódium pro fotografii. Galerie a muzea se této výtvarné disciplíně buďto nevěnují programově, nebo naprosto sporadicky. Se symposiem vznikl každoročně se opakující projekt, který nejrůznějšími způsoby veřejnosti představuje současnou fotografickou tvorbu, nejvýznamnější autory i obsahové proudy. Letos je do koncepce poprvé strukturálně zařazen okruh další multimediální tvorby, jako je animovaná a video tvorba nebo interaktivní i prostorové artefakty. Je to odpověď jednak na vnitřní transformaci fakultní struktury, rovněž ale reakce na rostoucí transdisciplinární charakter uměleckých výstupů,“ vysvětluje nový koncept Vojtěch Aubrecht, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a zároveň zakladatel sympozia.

Třídenní program sympozia zahrnoval přednášky a workshopy tuzemských i zahraničních umělců, kurátorů a teoretiků, kteří se svým vlastním způsobem zabývají cestováním a některými z mnoha dalších souvisejících témat.

Michael Bielický představil své umělecké projekty, které se zabývají fyzickými i metafyzickými dimenzemi. Denisa Reshef Kera nabídla nový náhled na to, jako využívat kombinaci vědy, technologií a umění k zapojení veřejnosti do správy věcí veřejných. Martin Kollár hovořil o fotografické kronice zaznamenávající současnost a osvětlující absurditu a nevysvětlitelné jevy naší doby. Thomas Kuijpers provedl diváky svým sběratelským šílenstvím a podělil se s nimi o motivy, které jej k těmto projektům přivedly.

Nika Kupyrova se věnovala tvárné hranici mezi digitálem a analogem a práci s výstavním prostorem jakožto narativním prostředkem. Felice Moramarco nahlížel na koncept cestování jako na proces transformace, který se vyvíjí v čase a je ovlivňován setkáními s vnějšími činiteli. Sami Siva zkoumal roli fotografie při vytváření diachronního procesu mezi „vlastním já“ a „těmi ostatními“. A konečně Elejan van der Velde představil výběr svých prací v kontextu pasáže z knihy Espèces d’espaces autora George Pereca.

Přednášky byly přístupné i široké veřejnosti. Veřejnost zároveň mohla navštívit i čtveřici výstav, z nichž tři se nachází v Plzni a jedna v Praze. Během sympozia budou dvě výstavy zároveň hostit komentované prohlídky.


Přehled výstav:


VÝSTAVA BOUNDARIES: TRAVEL, NEW JOURNEYS

Kdy: 2. 11. – 4. 12.
Otevřeno: pone 1018 h
Kde: Galerie GAFA v kreativní zóně DEPO2015, Plzeň 

Vystavující: Anna Vaňková (Forever Away From Home), Eliška Cejnarová (Euskal Herria), Anna Feyrerová (Mexiko), Denisa Půbalová (Cosmologos)

 

VÝSTAVA BOUNDARIES: RETROSPECTIVE (2012-2022)

Kdy: 22. 11. – 28. 1.
Kde: 3KINO Art Passage, Lucerna / U Nováků, Praha

Vystavující: Libuše Jarcovjáková, Vojtěch Domlátil, Veronika Bromová, Miro Švolík, Jaroslav Beneš, Miroslav Machotka, Václav Kopecký, Pavel Pecha (SK), Johannes Schwartz (NL), Šymon Kliman (SK), Iren Stehli (CH/CZ), Eric Hurtado (FR), Geert Goiris (BE), Leo Erken (NL), Charlotte Lybeer (BE), Jiang Hongqing (CN), Brooklyn McTavish (USA), Doron Polak & Amir Cohen (IL), Hynek Alt, Roei Greenberg (IL/UK), Jay Wolke (USA), Mark Yashaev (IL), Michael Mersinis (GR/UK), Peter Pflügler (AT), Ross Sawyers (USA), Oxiea Villamonte (USA/NL)


VÝSTAVA BOUNDARIES: TRAVEL

Kdy: 15. 11. ‒ 22. 12.
Otevřeno: popá 1018 h / so 1015 h
Kde: Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň 

Vystavující: Michael Bielický (CZ), Martin Kollár (SK), Thomas Kuijpers (NL), Nika Kupyrova (UA/AT), Sami Siva (CA), Elejan van der Velde (NL)


VÝSTAVA PŘED BUDOVOU STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE

Kdy: 15. 11. – 31. 12.
Kde: Smetanovy sady, Plzeň

Vystavující: Veronika Bromová, Miro Švolík, Jaroslav Beneš, Miroslav Machotka, Václav Kopecký, Milena Dopitová, Pavel Pecha (SK), Johannes Schwartz (NL), Šymon Kliman (SK), Iren Stehli (CH/CZ), Eric Hurtado (FR), Geert Goiris (BE), Leo Erken (NL), Charlotte Lybeer (BE), Jiang Hongqing (CN), Brooklyn McTavish (USA), Doron Polak & Amir Cohen (IL), Hynek Alt, Roei Greenberg (IL/UK), Jay Wolke (USA), Mark Yashaev (IL), Michael Mersinis (GR/UK), Peter Pflügler (AT), Ross Sawyers (USA), Oxiea Villamonte (USA/NL)

 


Projekt Boundaries: Travel je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury a Plzeňského kraje.Galerie


Sympozium Boundaries: Travel

Sympozium Boundaries: Travel

Sympozium Boundaries: Travel

Sympozium Boundaries: Travel

Sympozium Boundaries: Travel

Sympozium Boundaries: Travel

Výstava Boundaries: Travel

Výstava Boundaries: Travel / new journeys

Výstava Boundaries: Retrospective (2012–2022)

Výstava před budovou Studijní a vědecké knihovna Plzeňského kraje

Výstava Boundaries: Travel

Výstava Boundaries: Travel

Výstava Boundaries: Travel / new journeys

Výstava Boundaries: Travel / new journeys

Výstava Boundaries: Retrospective (2012–2022)

Výstava Boundaries: Retrospective (2012–2022)

Výstava před budovou Studijní a vědecké knihovna Plzeňského kraje

Výstava před budovou Studijní a vědecké knihovna Plzeňského kraje

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Martin Bečan

06. 12. 2023