Prohlášení České konference rektorů k financování vysokého školství

Univerzita Veřejnost

Vysoké školství je strategickým sektorem pro oblast výzkumu, klíčovým partnerem při budování vzdělanostní společnosti a zásadním faktorem z hlediska budoucího hospodářského rozvoje, upozorňují členky a členové ČKR.

Rektorky a rektoři vysokých škol ČR, členové České konference rektorů (ČKR), vyjadřují hluboké znepokojení nad aktuálním stavem financování vysokého školství.

„S plnou vážností vnímáme obavy a nespokojenost zaměstnankyň a zaměstnanců humanitních a společenskovědních fakult. Je potřeba upozornit, že současná situace je přímým důsledkem dlouhodobého podfinancování celého sektoru vysokých škol. Například mezi roky 2010 a 2021 klesl v kapitole financí MŠMT podíl vysokých škol z 18 % na 12 %. Řešení určitě nepřinese změna systému financování uvnitř vysokých škol, ale jedině změna financování z úrovně státu,“ konstatuje rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Lávička.


Prohlášení ČKR z 24. března 2023:
Vysoké školství v ČR je strategickým sektorem pro oblast výzkumu a klíčovým partnerem při budování vzdělanostní společnosti – a jako takové zásadním faktorem z hlediska budoucího hospodářského rozvoje. Bohužel musíme v této souvislosti konstatovat, že vysoké školství trpí reálným poklesem finančních prostředků, což odporuje Programovému prohlášení Vlády ČR.

Podíl vysokých škol v kapitole financí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR postupně klesl z 18 % v roce 2010 na 12 % v roce 2021. V důsledku dalších negativních jevů, jako jsou vysoká inflace a rostoucí ceny energií, jakož i v souvislosti se vzrůstajícími platy v regionálním školství, přestává být akademické prostředí konkurenceschopným, což reálně vede k odlivu mozků z vysokoškolského prostředí.

ČKR je přesvědčena, že nadále nelze nečinně přihlížet ani dalšímu alarmujícímu jevu, kterým je výrazně nižší podíl výdajů na vysoké školství vzhledem k HDP ve srovnání s dalšími státy sdruženými v OECD. Vyšší nároky na vysokoškolský sektor přicházejí a budou dále přicházet rovněž s rostoucí demografickou křivkou.

Apelujeme proto na Vládu ČR, aby uvedené negativní trendy a tendence zvrátila, aby postupovala odpovědně a zjednala nápravu.


Za Českou konferenci rektorů
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
předseda

Celouniverzitní

tisková zpráva ČKR

27. 03. 2023