Projekt ESDGs! spustil otevřený online kurz pro zvýšení povědomí o udržitelném rozvoji

Další vzdělávání International Veřejnost

V rámci mezinárodního projektu ESDGs!, jehož cílem je integrovat principy a cíle udržitelného rozvoje do výuky, vznikly podklady k univerzitnímu kurzu, jehož pilotáže se v tomto semestru účastnila první skupina studujících, a také online kurz pro širokou veřejnost na téma udržitelnost a podnikání.

Fakulta ekonomická je už od ledna 2022 za Západočeskou univerzitu v Plzni hlavním řešitelem mezinárodního projektu Sustainable Development Goals in education and in action! (ESDGs!), na kterém spolupracuje s dalšími sedmi partnerskými univerzitami a organizacemi (z Česka, Portugalska, Chorvatska, Finska, Španělska, Polska a Německa). Tento projekt si klade za cíl integrovat principy a cíle udržitelného rozvoje do vzdělávacího procesu, a tím představit toto téma studentkám a studentům univerzit i široké veřejnosti.

V rámci projektu tak vzniká univerzitní kurz, resp. soubor vzdělávacích materiálů a podkladů pro výuku udržitelného rozvoje na univerzitách. Celá oblast byla rozdělena do 18 tematických modulů, obohacených o videa, podcasty, případové studie a rovněž manuál pro vyučující. Na všech zainteresovaných univerzitách od letošního září, tedy se začátkem nového akademického roku, započala pilotáž tohoto univerzitního kurzu, na Fakultě ekonomické ZČU konkrétně v předmětu Management udržitelnosti (KPM/MUD), který je vyučován v rámci zimního semestru. Pomocí hodnotících dotazníků před a po absolvování tohoto kurzu bude vyhodnocen dopad absolvování kurzu na studující.

Univerzitní kurz však není jediným výstupem tohoto projektu. Jelikož chce projekt vzdělávat kromě studentek a studentů také širokou veřejnost, u které má rozvíjet udržitelné myšlení a předat jí znalosti o aplikaci cílů udržitelného rozvoje (SDGs) na obchodní potenciál, byl pro tento účel spuštěn online otevřený kurz (MOOC). Podobně jako univerzitní kurz sestává z 18 modulů, v nichž je postupně představen udržitelný rozvoj, cíle udržitelného rozvoje, udržitelné obchodní modely a management udržitelnosti. Je dostupný zcela zdarma a především celosvětově (v 8 jazykových mutacích včetně angličtiny). V české verzi je navíc kurz obohacen o modul 19 – ​​Naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN v Česku, který vytvořila Asociace společenské odpovědnosti, partner projektu pro Česko. Celý kurz je završen závěrečným hodnocením ve formě certifikovaného testu, přičemž po jeho úspěšném složení obdrží všichni účastníci kurzu certifikát o absolvování.


Projekt Sustainable Development Goals in education and in action! (číslo projektu 2021-1-CZ01-KA220-HED-000031187) je financován Evropskou unií.

Galerie


Fakulta ekonomická

Kateřina Svobodová

18. 12. 2023