Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU

08 November

8. listopadu, 13:00

posluchárna EP 130, Fakulta elektrotechnická, Univerzitní 26

Tradiční akademický obřad Západočeské univerzity v Plzni, během něhož jsou představeni noví profesoři a profesorky, docenti a docentky, uděleny čestné doktoráty a pamětní medaile významným osobnostem.

Určeno pro: studující, zaměstnanci

Na den konání akce je jako tradičně vyhlášeno rektorské volno, aby se ceremoniálu mohli zúčastnit také studující.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

08. 11. 2023, 13:00


19  -  19 July

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

19. 07. 2024, 14:00

25  -  28 June

Hotel Trend, Kovářská 13a, 301 00 Plzeň


Fakulta aplikovaných věd

25. 06. 2024, 09:00

04  -  06 September

Fakulta aplikovaných věd, Technická 8, Plzeň, přednáškový sál US 217 a US 207 (2. NP)


Fakulta aplikovaných věd

04. 09. 2024, 09:00