Soumrak samurajů: historik Fakulty filozofické pokřtil svou novou knihu

Absolventi Další vzdělávání Veřejnost

V úterý 28. května se v univerzitní kavárně Družba konal křest knihy Soumrak samurajů doktora Romana Kodeta z Katedry historických věd pořádaný Fakultou filozofickou ZČU.

Nová publikace vydaná Nakladatelstvím Epocha Soumrak samurajů s podtitulem Válka, velmoci, revoluce a vznik moderního Japonska (1850–1880) představuje turbulentní období japonských dějin, kdy se ostrovní císařství otevřelo světu a nastoupilo složitou cestu modernizace. Autor nově představeným dílem navazuje na své předchozí publikace Války samurajů (2015) a Příběh samurajů (2018), které představovaly dějiny a svět válečníků starého Japonska. Na téměř osmi stech stranách prezentuje turbulentní období japonských dějin v mezinárodním kontextu. Jeho více než deset let trvající výzkum zahrnoval studium v archivech a dalších institucích v Japonsku, Velké Británii, Francii, Německu Rakousku a dalších zemích. Výsledkem je rozsáhlá graficky výjimečně zpracovaná publikace, která reprezentuje výjimečný výsledek výzkumu na Fakultě filozofické ZČU.

O autorovi

PhDr. Roman Kodet, Ph.D. (*1981)

Vystudoval obor historie-obecné dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde na Ústavu světových dějin roku 2012 obhájil disertační práci věnující se vztahům Rakouska-Uherska a Osmanské říše. Od roku 2009 působí na Katedře historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, kde na jaře 2018 založil Centrum japonských studií. Ve své odborné činnosti se věnuje dějinám Japonska a mezinárodním vztahům v 19. a na počátku 20. století. Je autorem monografií Války samurajů (2015, Cena Miroslava Ivanova) a Rakousko-Uhersko a Osmanská říše před první světovou válkou (2015). Největšího literárního úspěchu dosáhl rozsáhlou syntézou Příběh samurajů (2018), za kterou obdržel Cenu Miroslava Ivanova. Pravidelně také přispívá odbornými a popularizačními studiemi do českých i mezinárodních periodik. Jako redaktor se spolupodílí na vydávání mezinárodního časopisu West Bohemian Historical Review. V rámci své odborné činnosti pravidelně navštěvuje Japonsko, kde navázal úspěšnou spolupráci s řadou vynikajících odborníků a institucí.

Anotace

Po dlouhá staletí dominovali Zemi vycházejícího slunce příslušníci vojenské vrstvy – samurajové. Pod jejich vládou zaznamenalo Japonsko od počátku 17. století období prosperity, vnitřní stability a míru. To vše za cenu izolace země od „zhoubného“ vlivu cizinců ze západu a vojenské diktatury na domácí scéně. Od počátku 19. století však zájem „jižních barbarů“ o japonské ostrovy neustále stoupal. Po roce 1854 muselo Japonsko otevřít své přístavy evropským a americkým plavidlům a následně navázat i oficiální styky se západními mocnosti. Tento střet s naprosto odlišnou kulturou destabilizoval systém vojenské vlády tokugawského šógunátu, který se otřásl v samotných základech. Následovalo období dvou dekád vnitřních i vnějších konfliktů, které Japonsko nenávratně změnily. Tváří tvář západní hrozbě se vojenská vrstva ukázala jako neschopná zemi efektivně bránit a se vznikem moderních institucí a ozbrojených sil se stala anachronismem. Po letech otřesů, úkladných vražd, válek a revoluce se samurajové náhle stali minulostí a Japonsko se vydalo vstříc modernímu světu. Plánovaná publikace poprvé nabídne pohled na tento složitý a bouřlivý proces v českém jazyce. Českému čtenáři se tak otevře zcela nový svět Japonska na konci doby samurajů v éře tzv. Restaurace Meidži, která znamenala zásadní přelom v dějinách celého Dálného východu.

 

Galerie


Fakulta filozofická

Roman Kodet

29. 05. 2024