Společné česko-slovenské zasedání kateder správního práva spojené s vědeckou konferencí

11  -  12 April

11. dubna - 12. dubna

sady Pětatřicátníků 14, Plzeň
místnost PC408

Konference Spolupráce

Katedra správního práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni vás zve na Společné česko-slovenské zasedání kateder správního práva spojené s vědeckou konferencí.

Na setkání jsou zváni členové a členky kateder správního práva právnických fakult a akademičtí pracovníci z dalších vysokých škol v České republice a Slovenské republice, na kterých je správní právo vyučováno.

Odborné téma konference se zaměří na význam díla československého administrativisty a konstitucionalisty prof. Jiřího Hoetzela, základní tematické okruhy jsou:

  • Hoetzel – osoba nejen z historie
  • Akt správní – a další úkony veřejné správy
  • Procesní ochrany subjektivních veřejných práv a prosazování veřejného zájmu
Přihlášky je možné zasílat do 15.3.2024 na e-mail sksp2024@seznam.cz

Fakulta právnická

Martin Kopecký

11. 04. 2024


31  -  25 May - June

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

31. 05. 2024, 17:00

13 June

náměstí Míru, Klatovy


Celouniverzitní

13. 06. 2024, 08:30

15 May

Korandův sbor, Anglické nábřeží 13


Fakulta pedagogická

15. 05. 2024, 18:00

14 May

Knihovna Bory, místnost UB 106, Univerzitní 18, Plzeň


Univerzitní knihovna

14. 05. 2024, 13:00