Studentská vědecká konference Fakulty aplikovaných věd zná své vítěze

Soutěž Studující Věda

Na Fakultě aplikovaných věd (FAV) se 23. května 2024 konala tradiční studentská vědecká konference (SVK), při níž studenti představili výsledky svých bakalářských, diplomových nebo dizertačních prací a dalších studijních aktivit.

V letošním roce byla SVK rozdělena na dvě sekce - pro studenty magisterského a doktorského studia a pro studenty bakalářského studia. Tradičním cílem konference je umožnit všem přihlášeným, aby před hodnoticí porotou i ostatními účastníky představili výsledky své odborné činnosti. Především se jedná o výsledky bakalářských a diplomových, případně disertačních prací, ale i oborových projektů a obsáhlejších semestrálních prací.

Úvod akce zahájil předseda výboru SVK prof. Pavel Novák. Následně studenti představili své práce podle předem stanoveného harmonogramu. Na závěr proběhlo vyhlášení výsledků a předání cen pod vedením prof. Nováka a zástupců sponzorů. Každý účastník obdržel fakultní dárkový balíček a mimořádné stipendium. Vítězové si navíc odnesli finanční odměnu a věcné ceny nejen od FAV, ale také od partnerských firem, které konferenci sponzorsky podpořily.

Výsledky hodnocení odborné poroty (v závorce je uvedeno téma práce):

Bakalářské studium - Fyzika, geomatika, matematika, mechanika, informatika, kybernetik

 • Jaroslav Mužík, KMA (Neautonomní dynamické systémy a jejich aplikace)
 • Vojtěch Jelínek, KIV (Rozšíření možností Czech Salivary Gland Database pro klinickou praxi a pro analýzu dat)
 • Tomáš Eisenhammer, KME (Stanovení ztrátového součinitele kónických redukcí různých rozměrů prostřednictvím numerických simulací)

Magisterské studium - Fyzika, geomatika, matematika, mechanika, informatika, kybernetika

 • Martin Kukrál, KIV (Autoencoder-based Hybrid Neural Compression of a Multichannel EEG Dataset: Current Stage of Development)
 • Václav Javorek, KKY (Image Domain Transfer for Liver Analysis in Histology)
 • Jan Vosejpka, KFY (Tenkovrstvé materiály na bázi Cu-O připravované pomocí HiPIMS pro rozklad vody)

Doktorské studium - Fyzika, geomatika, matematika, mechanika

 • Hana Levá, KMA (Existence and number of travelling waves in generalised suspension bridge model)
 • Hendrik Hansen, KMA (Approaches to the computational modelling of soft tissues related to cutting)
 • Akash Kumar, KFY (Promoted Hydrogen Gas Sensing of Nanostructured TiO2 Materials Prepared via Sputter Deposition)

Doktorské studium - Informatika, kybernetika

 • Martin Bulín, KKY (Voice-Interactive Semantic Search Interface with Vector Databases)
 • Lukáš Kuhajda, KKY (Exploring Protein Thermostability Using LLMs)
 • Maryam Khoshkhooy Titkanlou, KIV (Deep learning methods for Motor Imagery EEG Signal Classification)

Soutěžící měli také možnost získat ocenění od sponzorských firem, jejichž zástupci byli u vyhlašování přítomni. Letos hodnotnými cenami přispěly firmy Eurosoftware, ICONICS, Konplan, Unicorn a ZF Engineering Plzeň.

EUROSOFTWARE

Zástupci firmy udělili tři ceny napříč všemi kategoriemi dle. První místo bylo oceněno mobilním telefonem Apple iPhone 15 black, 128GB, druhé místo chytrými hodinkami  Garmin Forerunner 165 Black/Slate Grey a třetí místo bezdrátovými sluchátky  Sennheizer Accentum black. Koho firma ocenila?

 • 1. místo: Jakub Šilhavý, KIV, magisterské studium (ARMv6 Processor Emulator for Raspberry Pi Environment Emulation)
 • 2. místo: Štěpán Faragula, KIV, bakalářské studium (Vizualizace alokací paměti a jejich duplicit)
 • 3. místo: Martin Bulín, KKY, doktorské studium (Voice-Interactive Semantic Search Interface with Vector Databases)

ICONICS

Zástupci z firmy ocenili studenty z bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Každý z uvedených studentů dostal poukázku na nákup zboží v e-shopu Alza v hodnotě 7.000 Kč.

 • Petr Pernička, KIV, bakalářské studium (Porovnání paralelní implementace B algoritmu v Javě a C/C++)
 • Ondřej Havlíček, KIV, magisterské studium (Muscle interaction in the context of muscle deformation modelling by a Position Based Dynamics method)
 • Jan Krejčí, KKY, doktorské studium (Multiple Pedestrian Tracking in 3D With a Monocular Camera)

KONPLAN

Zástupci firmy ocenili studenta z bakalářské sekce. Oceněný dostal balíček propagačních předmětů. Cenu od firmy Konplan si převzal:

 • Vojtěch Jelínek, KIV, bakalářské studium (Rozšíření možností Czech Salivary Gland Database pro klinickou praxi a pro analýzu dat).

UNICORN

Zástupci firmy ocenili studenta z bakalářské sekce. Oceněný student obdržel balíček propagačních předmětů. Ocenění si převzal:

 • Jaroslav Mužík, KMA, bakalářské studium (Neautonomní dynamické systémy a jejich aplikace).

ZF ENGINEERING

Zástupci firmy udělili dvě ceny – jednu z magisterské sekce, jednu z Ph.D. sekce. Ocenění studenti dostali propagační předměty firmy ZF a poukázky do e-shopu Alza v hodnotě 2.500 Kč. Cenu obdrželi:

 • Martin Bulín, KKY, doktorské studium (Voice-Interactive Semantic Search Interface with Vector Databases)
 • Martin Kukrál, KIV, magisterské studium (Autoencoder-based Hybrid Neural Compression of a Multichannel EEG Dataset: Current Stage of Development)


Všem zúčastněným, organizačnímu týmu a sponzorům děkujeme a vítězům gratulujeme!

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Martina Batková

29. 05. 2024