Na ZČU se vrací výuka portugalštiny

International Spolupráce Studium

Rektor ZČU Miroslav Lávička a velvyslanec Portugalska J. E. Luís de Almeida Sampaio podepsali v pondělí 12. června smlouvu o spolupráci. Studenti a studentky ZČU si tak mohou od září zapsat portugalštinu do svého rozvrhu nebo s portugalštinou začít už na Mezinárodní letní jazykové škole.

Evropa, Jižní Amerika, Afrika i jihovýchodní Asie – všude tam uslyšíte portugalštinu. Portugalsky mluví přes 200 milionů lidí, a tento románský jazyk se tak řadí k nejrozšířenějším jazykům světa. Naučit se portugalštinu a jejím prostřednictvím lépe poznat kulturu a způsob života národů, pro něž je mateřským jazykem, teď mohou také studenti a studentky Západočeské univerzity v Plzni.

Umožní to smlouva mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a Institutem Camões (Instituto da Cooperação e da Língua), který se jménem portugalské vlády věnuje celosvětové propagaci portugalského jazyka a portugalské kultury. Svým podpisem ji v pondělí 12. června stvrdili velvyslanec Portugalska Luís de Almeida Sampaio a rektor ZČU Miroslav Lávička. Slavnostního okamžiku se zúčastnili také portugalský konzul José Riço, atašé pro vzdělávání a kulturu Gilda Machado, zástupce Velvyslanectví Portugalska pro Plzeňský kraj a pro Jihočeský kraj António Laurel a budoucí honorární konzul Portugalska v Plzeňském kraji Jaroslav Svejkovský. ZČU reprezentovala ředitelka Ústavu jazykové přípravy Jana Čepičková a koordinátorka Mezinárodní letní jazykové školy Daniela Kopřivová. 

Díky této spolupráci se portugalština po třinácti letech vrací do nabídky Ústavu jazykové přípravy ZČU. Studující na ZČU si tak od akademického roku 2023/24 mohou zapsat portugalštinu do svého rozvrhu a obohatit se o znalost dalšího cizího jazyka. Vybírat mohou ze dvou úrovní kurzů v zimním semestru Portugalština 1 (UJP/POR1) a v letním semestru Portugalština 2 (UJP/POR2).

Kdo by nechtěl čekat až do září, může s portugalštinou začít už o prázdninách. Mezinárodní letní jazyková škola, jejímž pořadatelem je také Ústav jazykové přípravy ZČU, totiž nabízí týdenní kurz portugalštiny pro začátečníky. Konat se bude od 17. do 21. července a přihlášky je možné posílat až do naplnění kurzu. Vítáni jsou jak studující, tak všichni zájemci z řad veřejnosti.

„Investice do portugalštiny je investicí do budoucnosti,“ uvedl během slavnostního podpisu smlouvy o spolupráci velvyslanec Portugalska Luís de Almeida Sampaio. Jeho slova podpořil také rektor ZČU Miroslav Lávička. „Portugalsko patří k zemím, kam naši studenti a studentky rádi vyjíždějí v rámci studentských mobilit. Je skvělé, že nyní mohou před svou studijní stáží absolvovat v případě zájmu kurz portugalštiny přímo na ZČU. Kromě angličtiny se tak zvládnou domluvit i tamní řečí, což jim pomůže lépe poznat zemi a otevře cestu k navázání bližší spolupráce a přátelství,“ je přesvědčen rektor ZČU.

Kromě Západočeské univerzity v Plzni uzavřely smlouvu o spolupráci s Institutem Camões také dvě střední školy v Plzeňském kraji – plzeňská Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu v Nerudově ulici a klatovská Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola. „Portugalštinu budeme vyučovat od září 2023 jako třetí cizí jazyk, výuka bude vždy dvě hodiny týdně,“ uvedla ředitelka klatovské střední školy Soňa Rabušicová. Obě školy se tak přidají ke Gymnáziu Rokycany, kde se portugalština vyučuje už od září 2021. 

Galerie


Ústav jazykové přípravy

Šárka Stará

13. 06. 2023