Sympozium Boundaries zkoumalo hranice fotografie

Studující Tisková zpráva Výstava

Sérii kulturních a vzdělávacích akcí na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU završil desátý ročník mezinárodního fotografického sympozia. Jeho ústředním tématem byl čas. Jedna z doprovodných výstav „Boundaries: Time“ je v plzeňské Galerii Ladislava Sutnara k vidění až do 23. prosince.

„Boundaries, nový název pro Mezinárodní fotografické sympozium a výstavu, je zároveň platformou pro propagaci fotografie a umění, pro vzájemnou diskusi v rámci rostoucí komunity. Studenti i profesionálové se prostřednictvím prezentací hostujících umělců setkávají s různými přístupy k médiu, dozvídají se o jejich jedinečných uměleckých nápadech a získávají znalosti a poznatky, které odráží současný význam fotografie,“ vysvětluje kurátor Jan Van Woensel.

„Nový název sympozia poukazuje na řadu aspektů, kterým se událost věnuje. Chceme-li se jako jedinci, studenti, pedagogové, umělci - jako společnost vyvíjet, musíme své DNA nastavit na kontinuální překonávání svých vnitřních hranic. Ustrnutí, letargie a samolibost vedou naopak k vytváření hranic, a to i ve fyzickém smyslu,“ dodává proděkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, fotograf a zakladatel sympozia Vojtěch Aubrecht. „Sympozium Boundaries je jakýmsi vyhlídkovým letem, který nás každý rok zanese do jiných krajin fotografického vnímání. Do končin, kde je fotografie vzdorem vůči totalitární moci. Do končin, kde je fotografie meditací či terapií. Do míst, kde je fotografie svébytným uměleckým dílem, prostředkem komunikace či výzvou k řešení aktuálních globálních otázek. Sympozium Boundaries je silným impulsem k opuštění názorových barikád a součástí léčebného koktejlu pro symptomy lhostejnosti a xenofobie.“

Jedním ze způsobů, jimiž sympozium překročilo hranice, bylo i mezinárodní složení hostů. Přednášející z USA, Izraele, Rakouska, Slovenska, České republiky, Polska a Číny ve svých příspěvcích přistoupili k tématu čas jedinečným způsobem, odrážejícím jejich uměleckou praxi a pojetí fotografické práce. „Čas byl diskutován z hlediska jeho pomíjivosti, jeho vlivu na prostor a zkušenost s uměleckým dílem, jeho plynutí a prožitkového charakteru ve vztahu k fotografii jako médiu, které zmrazuje čas v obraze,“ přibližuje Vojtěch Aubrecht.

Osobní a online prezentace představily různé přístupy k fotografickému médiu, včetně jejich přesahů k instalaci, performanci, filozofii a dalším disciplínám. Ewa Bobrowska (PL) ve své přednášce zdůraznila vztah mezi filozofií a fotografií prostřednictvím díla Jacquese Derridy a své vlastní umělecké praxe. Publikum zaujali i Tina Frank (AT) a Lee Ranaldo (USA), kteří sdílejí experimentální a improvizační přístup k fotografii založený na performanci, pohyblivém obrazu, zvuku a interaktivitě; Chris Fraser (USA), který dekonstruuje základní principy fotografie ve velkých imerzivních instalacích; Yikuan Hu (CN), jenž se zabýval důležitostí studentských komunit ve své umělecké práci, v níž zkoumá hranice umění a společnosti; Roei Greenberg (IL) a Jana Hojstričová (SK), kteří se věnují reflexi minulosti prostřednictvím subjektů krajiny a archivů a jejich sociopolitických asociací; Mark Yashaev (IL), který k médiu přistupuje prostřednictvím umění instalace, jež spojuje minulost s přítomností v nových labyrintových topologiích; a Libuše Jarcovjáková (CZ), jejíž fotografická kariéra a syrový a osobní přístup k tématům potvrdily důležitou úlohu dokumentární fotografie. Záznam jednotlivých přednášek je k dispozici na YouTube Sutnarky, videa jsou přístupná také prostřednictvím odkazů na webu fakulty.

Vedle přednášek českých i zahraničních hostů nabídlo sympozium dvě doprovodné výstavy Boundaries: Time, a to v pražské Galerii Nová síň a plzeňské Galerii Ladislava Sutnara, kde je expozice k vidění až do 23. prosince. Vybraná umělecká díla mezinárodních účastníků kombinuje tak, že vytváří zážitek, v němž je čas buď performativní, nebo se na něj odkazuje více konceptuálním způsobem – v závislosti na významu uměleckého díla nebo způsobu, jakým bylo vytvořeno. Návštěvníky výstava osloví i prostřednictvím souhry tzv. slow artu (např. video, text, instalace) a umění, které je převážně založeno na obraze (např. velkoplošné fotografie a fotografické kompozice).

Desátý ročník mezinárodního fotografického sympozia na Sutnarce tak podle proděkana Vojtěcha Aubrechta úspěšně pokračoval v propagaci interdisciplinárních přístupů k médiu fotografie, vzbudil zájem zahraničních hostů o pokračování spolupráce a studentům i publiku poskytl výjimečnou příležitost poznat práci, filozofii a přístup profesionálních tvůrců s rozdílným uměleckým, kulturním i profesním zázemím.

Jeho význam potvrzuje i absolventka Sutnarky Marta Vobrubová:Sympozium vidím jako prostor pro srovnání různých přístupů k fotografii, protože nikdy nebylo zaměřeno pouze na české umělce a specifika české fotografie. Vnímám ho jako prostor pro vzájemné obohacení nejen ve vztahu lektor – student, ale i mezi lektory, protože na sebe mohou vzájemně působit. Letošní vystoupení některých ne zcela definovaných umělců přináší novou úroveň, protože žádná část umění už dávno není čistě jednooborová, vše spolu souvisí. A tento pestřejší program je pro studenty jistě důležitý – při tvorbě uměleckého díla potřebuji mít nějaký přesah, potřebuji mít další znalosti. Protože získat vhled mimo oblast mého zájmu mi může pomoci obohatit mou vlastní práci."

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Šárka Stará

06. 12. 2021