Setkání na Fakultě zdravotnických studií se zaměřilo na endometriózu

Beseda Další vzdělávání Veřejnost

Panelové debaty Každý cyklus – jiný příběh se účastnili pacientská organizace ENDOtalks a zdravotníci.

Ve čtvrtek 25. dubna se v prostorách Fakulty zdravotnických studií ZČU konalo významné setkání pacientské organizace ENDOtalks, která se zaměřuje na endometriózu, a zdravotníků. Endometrióza je chronické onemocnění, při němž se tkáň podobná sliznici děložní vyskytuje i jinde v těle než jen v děloze, například ve vejcovodech, na vaječnících, v pánvi či dutině břišní. Panelová debata spojila pacientky s endometriózou, přednostu Gynekologicko – porodnické kliniky FN Plzeň Jiřího Presla, gynekologa Lukáše Prajku z Fakultní nemocnice Plzeň a fyzioterapeutku Lenkou Chuchutovou. Akce se spolu s pacientkami zúčastnily také porodní asistentky a studentky porodní asistence. Všechny přivítal vedoucí katedry ošetřovatelství a porodní asistence Jiří Frei, který zároveň poděkoval organizátorkám za příležitost uskutečnit akci právě v prostorách FZS.

Setkání začalo sdílením zkušeností dvou pacientek s endometriózou. Dva silné příběhy zahrnovaly bolest, problémy s otěhotněním, gynekologické operace, komplikované porody, zkušenosti s klasickou i alternativní medicínou, pocity selhání v ženské a mateřské roli, ale také nalezení síly, převzetí odpovědnosti za své zdraví, možnost spolurozhodovat na cestě léčbou i nárůst sebevědomí.

Endometriózou trpí jedna z deseti žen, která na svoji diagnózu čeká průměrně sedm let. Ze sdílených zkušeností pacientek i zdravotníků vzešla potřeba podpory informovanosti o možnostech diagnostiky a léčby endometriózy, individuálního přístupu k pacientkám, důrazu na kvalitu komunikace, respektující, empatický a holistický přístup. Kromě gynekologů a porodních asistentek je vhodné do zdravotnického týmu zapojit také fyzioterapeuty, psychoterapeuty a další odborníky. Přínosná je i celková změna životního stylu, výživy nebo využití fytoterapie či tradiční čínské medicíny. V České republice vzniká síť center léčby pánevní bolesti a endometriózy s celosvětově uznávanou certifikací EuroEndoCert, přičemž osmé takové centrum by mělo vzniknout právě ve Fakultní nemocnici Plzeň.

Ředitelka pacientské organizace Endotalks Martina Sehnoutková na závěr zmínila, že jejich cílem je mluvit o problematice endometriózy, propojovat, podporovat pacientky a zdravotníky, účastnit se aktivně změn.

„Pacientky mohou být skutečně iniciátorkami změny ve zdravotnické praxi. Podobné diskuze a debaty mohou přispět ke kultivaci zdravotnického prostředí, komunikace a partnerství mezi pacienty a zdravotníky. Potěšila nás účast studentek porodní asistence na debatě, která jim poskytla jistě hlubší vhled do této problematiky, “ uvedla Kateřina Ratislavová, vyučující studijního programu Porodní asistence.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

02. 05. 2024