Fakulta aplikovaných věd a festival Academia Film Olomouc spolu ladí

Festival Přednáška Veřejnost

Vědci a vědkyně zaujali publikum filmové přehlídky přednáškami o umělém hlasu Karla Gotta, digitalizaci archivů i katastrálních map, o spolupráci s Registrem dárců kostní dřeně i inteligentním asistentovi lékařů.

Vůbec poprvé se letos Fakulta aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni zúčastnila mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc, který od 23. do 28. 4. pořádala Univerzita Palackého v Olomouci.

Přestože se jedná především o filmový festival, na programu byly také přednášky, workshopy, diskuzní panely či hudební akce. Festival každý rok navštíví řada tuzemských i zahraničních hostů napříč vědními obory. Návštěvníci se tak mohou setkat s filmovými tvůrci či s osobnostmi z oblasti vědy.

Za FAV během programu vystoupili čtyři přednášející, přičemž největší zastoupení měla katedra kybernetiky. Činnost jednoho z týmů na prezentoval Jindřich Matoušek s projektem Gott navždy, který se stále těší velkému zájmu veřejnosti. Martin Bulín představil archivy NKVD/KGB, na jejichž digitalizaci FAV spolupracovala společně s Ústavem pro studium totalitních režimů a ukrajinskými archiváři. Lucie Houdová představila spolupráci FAV s Registrem dárců kostní dřeně a dalšími institucemi, a to na úrovni technické podpory i medicínského výzkumu. Vyzdvihla důležitost této spolupráce, díky které se onkologicky nemocným pacientům zvyšuje šance na uzdravení. Pavel Král z katedry informatiky a výpočetní techniky prezentoval hned dva projekty. První se týkal digitalizace starých katastrálních map, druhá přednáška pojednávala o inteligentním asistentovi, který dokáže zpracovat zdravotnickou dokumentaci pacienta a připravit pro lékaře nebo klinického kodéra seznam kódů diagnóz, výkonů, léčiv či materiálů k vykazování pro zdravotní pojišťovnu.

Těší nás, že všechny zmíněné přednášky přijalo publikum kladně a po jejich skončení ještě probíhala diskuze a debata nad možnostmi spolupráce. Děkujeme kolegům a kolegyni z FAV za jejich ochotu a čas, který účasti na AFO věnovali.

Galerie


Jindřich Matoušek.

Pavel Král.

Martin Bulín.

Lucie Houdová.

Fakulta aplikovaných věd

Martina Batková

03. 05. 2024