Fakulta právnická uctila památku Karla Schwarzenberga

Studující Fakulty právnické ZČU uctili před přednáškou z obecných právních dějin 13. listopadu minutou ticha památku zesnulého Karla Schwarzenberga.

„Karel Schwarzenberg byl ochráncem demokracie, podílel se na obnově právního státu v českých zemích po listopadu 1989 a již za dob totality se významně zapojil, mj. v Helsinském výboru do ochrany lidských a základních práv. Patřil k těm, pro které byla služba státu a společnosti prioritou,“ uvedl děkan Stanislav Balík. „Osobnosti tohoto typu by nám právníkům měly být příkladem,“ připomněl pak studentům oboru, který by měl právě těmto hodnotám bezvýhradně sloužit.

Fakulta právnická

Stanislav Balík

13. 11. 2023