Uskutečnilo se 1. výjezdní setkání Pracovní skupiny CZARMA Finance

Spolupráce Univerzita Věda

CZARMA je platforma pro podporu vědy. Projektové centrum ZČU, které se na jejím vzniku podílelo, se zúčastnilo akce na zámku Liblice, kde se sešlo více než 70 členek a členů pracovní skupiny CZARMA Finance. Desítky dalších sledovali akci online.

V prostorách zámku Liblice se 21. a 22. března konalo první výjezdní setkání pracovní skupiny CZARMA Finance. Zaměřilo se především na otázky finančního řízení projektů napříč evropskými, národními i operačními programy.

První den setkání se věnoval evropským projektům - auditům, osobním nákladům, kurzovým ztrátám apod. a své zkušenosti sdíleli odbornice a odborníci z této oblasti. Druhý den se nesl především ve znamení národních a operačních programů, kdy mezi sebou členové a členky CZARMA přivítali i zástupce a zástupkyně pracovní skupiny RONALDO.

Za Projektové centrum ZČU se setkání zúčastnily tři zaměstnankyně. "Setkání projektových manažerek a manažerů ve výzkumu, které se uskutečnilo pod záštitou pracovní skupiny CZARMA Finance bylo velmi přínosným propojením diskuzí o finančních i administrativních aspektech evropských, národních a operačních programů, kde se setkali experti na jednotlivé oblasti, kteří sdíleli své zkušenosti a příklady dobré praxe. ZČU se na tomto setkání přímo organizačně podílela prostřednictvím Projektového centra a odnáší si cenné poznatky, podněty i kontakty," uvedla vedoucí oddělení řízení celouniverzitních projektů Dagmar Vokounová Franzeová.

Dvoudenní setkání bylo plně v režii Technologického centra Praha ve spolupráci s asociací CZARMA a proběhlo hybridně, akci tedy šlo sledovat online.

ZDROJ: CZARMA

Galerie


Projektové centrum

Lucie Benešová

29. 03. 2023