Desítky studentských senátorů a senátorek navštívily ZČU. Řešili budoucí směřování vysokých škol

EUPeace Konference Studující

Každoroční konference je významnou platformou pro setkávání studentských senátorek a senátorů z různých vysokých škol napříč Českou republikou. Tentokrát jejich zasedání hostila Západočeská univerzita v Plzni v budově Fakulty aplikovaných věd.

Udržitelný rozvoj univerzit, jejich kvalita, ale i sport nebo umělá inteligence byla hlavní témata setkání studentských akademických senátorů a senátorek na ZČU. Je naprosto skvělé, že se akce tohoto typu konají, protože univerzity mají tři základní role - vzdělávání, tvůrčí činnost a přínos veřejnosti, a pro každou z nich jsou studenti naprosto zásadní. Že ze zákona máme v akademických senátech nějaký předem daný počet studentských senátorů, je jasné. Ale stejně je vždy třeba najít lidi, kteří se tomu věnují a kteří něco obětují, a to jste vy. Vítejte tedy v Plzni," promluvil k přítomným na úvod rektor ZČU Miroslav Lávička.

Jedním z hostů první debaty s názvem Systém zajišťování kvality byl i předseda Národního akreditačního úřadu (NAÚ) Robert Plaga. Ten zmínil přípravy novely vysokoškolského zákona. „Je na místě posílit hodnocení vysokých škol a univerzit. Půjde o vícedenní kontroly a součástí komise budou i studenti," řekl Plaga ve svém vystoupení ke studentským senátorům. „Chtěli bychom novelou zákona o vysokých školách také přejít na standardy, které jsou obvyklé v Evropě. Cílem je nezávislost úřadu. Momentálně jsme závislí na penězích, které nám MŠMT dá. Stejné je to s nominací do úřadu," dodal.

A došlo i na milé setkání na úrovni evropské univerzitní aliance EUPeace. Jedním z hostů panelové diskuze byl totiž student a zástupce Akademické rady Univerzity v Limoges ve Francii, Clément Desaphy. Právě Univerzita v Limoges je spolu se Západočeskou univerzitou členem zmíněné aliance, jejímž cílem je dlouhodobá spolupráce na poli vzdělávání i výzkumu. Jednu z pracovních skupin v rámci aliance organizují právě studenti a studentky všech devíti členských univerzit

Hlavním cílem těchto každoročních konferencí je rozšířit erudici účastníků, podporovat sdílení osvědčených postupů a usnadňovat navazování kontaktů mezi zástupci různých institucí. Právě díky multidisciplinárnímu zastoupení v různorodých panelech umožňuje pestrou diskuzi nad danými tématy a nastiňuje zajímavé pohledy na řešení vybraných problematik.

V odpoledním bloku se pak rektor Miroslav Lávička a hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták shodli na tom, že obecným problémem západočeského regionu je malý zájem o technické obory. „Úkolem kraje a univerzity je spolupracovat na nabídce oborů, které budou navazovat na pracovní místa a potřeby zaměstnavatelů a které budou pro současné generace studentů na středních školách i dostatečně atraktivní," řekl studentským zástupcům a zástupkyním hejtman Rudolf Špoták. Každý absolvent vysoké školy si podle něj musí položit otázku - proč chci pracovat právě tady? 

Senátoři a senátorky ze ZČU pak své kolegy a kolegyně provedli po budovách v kampusu a představili jim některé významné projekty, kterými se univerzita může pyšnit.


Konference akademických senátorek a senátorů se uskutečnila díky financování Grantové podpory aktivit studentů, za pomoci Studentské komory Rady vysokých škol a vedení ZČU. 

Galerie


Clément Desaphy (Univerzita v Limoges) a Matěj Líbal (Západočeská univerzita v Plzni)

Studentské organizace

Andrea Čandová

19. 04. 2024