V Plzni se setkaly porodní asistentky z celé republiky i jejich budoucí kolegyně

Seminář Studující Veřejnost

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií ZČU spoluorganizovala celostátní kongres České komory porodních asistentek, který se konal 21. a 22. října.

Kongres začal v pátek 21. října v prostorách Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň celodenním workshopem zkušené fyzioterapeutky Mariky Bajerové. Účastnicím předala své zkušenosti v oblasti podpory přirozeného porodu, workshop zaměřila na teoretické znalosti, ale především na praktické dovednosti práce s tělem a polohování rodičky během porodu. „Bylo to skvělé! Workshop byl pro naši praxi velmi přínosný,“ uvedla jedna z účastnic.

V sobotu 22. října začal v Šafránkově pavilonu Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy přednáškový den V. kongresu České komory porodních asistentek (ČKPA). Akci zahájily předsedkyně sdružení porodních asistentek Lenka Sosnovcová a vedoucí katedry ošetřovatelství a porodní asistence FZS Jitka Krocová. Viceprezidentka ČKPA Markéta Moravcová přítomné seznámila s činností profesní organizace porodních asistentek v Čechách i v zahraničí, účastnice kongresu přišel pozdravit i přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň Jiří Presl, který akci spolu s děkanem Fakulty zdravotnických studií Lukášem Štichem udělil záštitu.

„Odborné přednášky byly velmi poutavé a inspirativní. Fyzioterapeutka Marika Bajerová sdílela své zkušenosti v přednášce Podpora přirozeného porodu po předchozí závažné ruptuře hráze z pohledu fyzioterapeutky. V prvním bloku přednášek nás se svými sděleními navštívily kolegyně ze Slovenska – viceprezidentka Slovenské komory sester a porodních asistentek Adriana Nemčoková s aktuálními informacemi o situaci porodní asistence na Slovensku a profesorka Matulníková s výsledky výzkumného šetření zaměřeného na hodnocení péče o těhotnou ženu v průběhu pandemie covid-19,“ uvedla Sosnovcová.

Další přednášky se zaměřily na psychologii porodu, homeopatii, porod koncem pánevním a na centrum porodní asistence na Bulovce. Z oblasti gynekologie zazněla přednáška Markéty Hoškové o specificích péče o ženy před gynekologickou robotickou operací a po ní.

Velmi nás potěšila aktivní účast studentky programu Porodní asistence FZS Jany Salcmanové a její sdělení o postavení žen v oblasti porodnictví pod vládou nacistického Německa.

Účast na kongresu byla hojná, celkem se zúčastnilo 141 porodních asistentek nebo studentek porodní asistence z celé České republiky. Poděkování patří za finanční podporu Plzeňskému kraji (individuální dotace odboru kanceláře hejtmana), Západočeské univerzitě a Fakultě zdravotnických studií.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Kateřina Ratislavová

02. 11. 2022