Archeologický výzkum se zaměřil na pracovní tábor Kittlitztreben z druhé světové války

International Spolupráce Věda

Na mezinárodním projektu se podílely katedra archeologie Fakulty filozofické ZČU a katedra biologie a vědy o zvířatech univerzity ve Vratislavi.

Výzkum pracovního tábora Kittlitztreben (Arbeitslager Kittlitztreben) v Polsku spojil řešitelský tým katedry archeologie Fakulty filozofické ZČU a polský tým Faculty of Biology and Animal Science z Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Areál tábora z druhé světové války zkoumaly v rámci mezinárodního projektu Bioarcheologie a krajinná archeologie nacistických represí: východo-středoevropská perspektiva.

Tábor na okraji lesa u obce Kittlitztreben vznikl na přelomu února a března 1944, skládal se z osmi obytných domů, ševcovské a krejčovské dílny a umývárny. Dle písemných pramenů v něm bylo internováno 1700 až 1800 mužů židovské víry především z Polska a Maďarska, menší skupiny pak z Německa, Rakouska a Belgie.

Po evakuaci tábora v únoru 1945 se pochodu směrem na jih účastnilo zhruba 1000 vězňů, někteří z mužů byli ponecháni ve fungujících pobočkách tábora Gross-Rosen. 4. dubna 1945 dorazil zbytek evakuovaných do koncentračního tábora Buchenwald, část vězňů (cca 300) neschopných transportu zůstala na ošetřovně v táboře Kittlitztreben, kde je osvobodila sovětská armáda.

Galerie


Fakulta filozofická

katedra archeologie FF ZČU

10. 08. 2023