Velvyslanec Francie Stéphane Crouzat se na Fakultě elektrotechnické setkal s odborníky na jádro

International Univerzita Věda

Primárním zájmem francouzského velvyslance byly aktivity v oblasti jaderné energetiky.

Fakulta elektrotechnická (FEL) Západočeské univerzity v Plzni měla čest hostit v pátek 12. 4. velvyslance Francouzské republiky v České republice. Jeho excelence Stéphane Crouzat zavítal na ZČU poprvé, a to velmi krátce po převzetí funkce, do níž nastoupil na začátku března tohoto roku. Návštěvu věnoval především setkání s představiteli fakult ZČU, které se zabývají jadernou energetikou a souvisejícími technologiemi.

Delegaci složenou z významných osobností z oblasti vědy, technologie a diplomacie přivítal děkan FEL, prof. Zdeněk Peroutka.

Ve svém projevu představil děkan Peroutka klíčovou roli fakulty ve spolupráci s Francií a potenciální směry budoucí spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Romana Suchá, specialistka protokolu zahraničních vztahů, zdůraznila dlouhodobou tradici spolupráce mezi ZČU a francouzskými institucemi. Společného jednání se kromě představitelů FEL a výzkumného centra RICE zúčastnili též děkan Fakulty aplikovaných věd Miloš Železný a zástupci Fakulty strojní a centra RTI Petr Eret a Pavel Žlábek.

Velvyslanec Crouzat vyjádřil uznání za přátelské přijetí a prezentace, zdůraznil význam společných projektů a podporu mobility studujících mezi oběma zeměmi a deklaroval ochotu podpořit další prohloubení spolupráce v oblasti vzdělávání i vědy a výzkumu. Spolu s doprovodem si pak prohlédl vybrané laboratoře RICE.

V Halové laboratoři se delegace seznámila například s možnostmi v oblasti stability a bezpečnosti energetických sítí, jež skýtá zde vyvinutý kompenzátor zemních poruch. Došlo také na představení možností vývoje a testování dopravních a energetických systémů, kterými centrum RICE disponuje. V Laboratoři elektroniky delegaci čekala prezentace testovacích systémů pro jadernou energetiku, přičemž zvláštní pozornost byla věnována detektoru částic FitPix, který byl vyvinut ve spolupráci s prestižními institucemi jako CERN a UTEF. Delegace měla také příležitost poznat aktuální výzkumné a vývojové aktivity v oblasti jaderné fúze, včetně účasti v mezinárodním experimentu ITER.

Zajímavým bodem na závěr návštěvy centra bylo přestavení inteligentního hasičského obleku, vyvinutého týmy RICE pod vedením prof. Hamáčka a ve spolupráci s průmyslovými partnery, jehož funkce si pan velvyslanec s radostí osobně vyzkoušel.

Návštěva přinesla nové impulsy a otevřela cesty k prohloubení spolupráce mezi ZČU a Francií, nejen v oblasti jaderné energetiky a výzkumu.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Kateřina Newton

16. 04. 2024