Do programu setkání Česko-bavorského smart regionu přispěla i Fakulta strojní

Spolupráce Univerzita Věda

Setkání se zaměřilo na propojení českých a bavorských zástupců státních institucí, firem, univerzit a municipalit a projednání možných společných projektů v oblastech chytré energetiky a mobility. Fakulta strojní se na energetická témata, zejména na vodíkové technologie, orientuje dlouhodobě.

Česko-bavorský smart region je neformální skupina zástupců firem, obcí, vědeckých institucí a komunální politiky, která se snaží propojovat chytrá řešení na obou stranách hranice. Na dubnovém setkání, které proběhlo ve dnech 23.–24. dubna v Horních Frankách, byli kromě zástupců Fakulty strojní také zástupci fakult ekonomické a právnické. Účastníci zamířili nejprve do energetického parku ve Wunsiedelu, kde je čekala prohlídka parku zaměřená na výrobu vodíku, energie a pelet.

V Domě energetické budoucnosti následovalo představení projektů orientovaných na energetiku budoucnosti. Šárka Kuthanová z Fakulty strojní přítomné seznámila s novým projektem Hydromun, jehož cílem je vytvoření společné česko-bavorské platformy pro vodíkové technologie. Západočeská univerzita v Plzni na něm spolupracuje s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, univerzitou v Regensburgu a bavorskou společností Es geht!

Druhý den se setkání přesunulo do Kronachu, kde byla na programu prohlídka zkušebního pole pro autonomní mobilitu. V Hofu pak akci završilo představení komunálního datového managementu. 

Galerie


Fakulta strojní

Kamila Kolářová

30. 04. 2024