Výstava Josef Mištera Still Going...

03  -  04 April - May

3. dubna - 4. května

Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň

Veřejnost Výstava Zaměstnanci

Ve středu 3. dubna byla za hojné účasti otevřena výstava emeritního děkana a zakladatele Sutnarky Josefa Mištery. V Galerii Ladislava Sutnara je výstavu možné navštívit do 4. května.

Vstup: volný

Sutnarka, výtvarná škola vytvořená na principu komunity, ArtCamp, největší umělecká mezinárodní letní škola v republice, projekt Návrat Ladislava Sutnara, který aktualizuje podněty plzeňského rodáka, jsou nejznámější kreativní počiny tohoto vizionáře. Jako někdejší asistent Jiřího Šalamouna byl i ve své umělecké tvorbě předurčen k vyšším cílům, než by napovídal obecně chápaný pojem ilustrátor. V důsledku toho patří Josef Mištera k těm umělcům, kteří ve svém díle tematizují dějiny své vlasti, obecné theatrum mundi s jeho lidskými absurditami, útrapami a nadějemi, ale i pohled do vlastního zrcadla. Výstava se soustředí na jeho tvůrčí rozmach, který započal v důsledku pandemie a s ní spojené izolace a zastavení. 

kurátor Dušan Brozman


Součástí výstavy jsou komentované prohlídky pro veřejnost 18. 4. a 25. 4., vždy v 18.00 hodin

Foto: Dávid Máthé

Galerie


Výstavu zahájili současný děkan Vojtěch Aubrecht a kurátor Dušan Brozman.

Josef Mištera

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka Thomayer Opatrná

03. 04. 2024


15 May

Atletický stadion města Plzně


Celouniverzitní

15. 05. 2024, 14:00

08  -  19 July

kampus ZČU, Univerzitní ul.


Ústav jazykové přípravy

08. 07. 2024

03 May

FF ZČU SP319 (Sedláčkova 15, Plzeň)


Fakulta filozofická

03. 05. 2024, 10:00

15 May

Korandův sbor, Anglické nábřeží 13


Fakulta pedagogická

15. 05. 2024, 18:00

01  -  26 May

Galerii Hollar - Smetanovo nábřeží 6, Praha


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

01. 05. 2024, 17:00