Environmentální konference ENCORE očima Barbory Hlaváčové, studentky Fakulty ekonomické

International Konference Studující

V posledním zářijovém týdnu se v nizozemské provincii Gelderland konala konference ENCORE. Tradiční setkání zaměřené na environmentalistickou politiku letos přivítalo i nadějné mládežnické myslitele v rámci svého programu YouthCore.

YouthCore 2023 dal hlas mladým lidem z celé Evropy. Celkem 35 účastnic a účastníků z České republiky, Německa, Nizozemska, Dánska, Finska, Irska a Španělska bylo rozděleno do šesti týmů, aby společně řešili problémy v oblastech cirkulární ekonomiky, změny klimatu a biodiverzity.

Barbora Hlaváčová byla jednou ze dvou studentek reprezentujících Plzeňský kraj, který jejich cestu rovněž financoval. Jako členka týmu „Green bees" se Barbora spolu s ostatními zaměřila na nedostatečný přístup dětí z méně majetných rodin k rozmanité přírodě ve městském prostředí. Jejich návrh? Proměnit stávající městské parky ve více biodiverzní a přátelské prostředí pro dětskou hru.

Konferenci ENCORE předcházela dvě online setkání se zástupci odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, která se konala v dubnu a v červnu,“ popisuje Barbora Hlaváčová. „Samotná účast na konferenci pro mě byla ohromující zkušeností,“ dodává. „Pro zábavný a hladký postup při řešení problémů nám byla představena metoda Design Thinking. Výzva vytvořit tříminutový projev, který by měl změnit pohled našich regionálních politiků, byla náročná, ale zato velmi důležitá. Cítili jsme, že jsme měli hlas a mohli přispět k diskuzi o klíčových otázkách týkajících se životního prostředí. Celkově to byl týden plný nápadů, spolupráce a nových přátelství. Byla jsem součástí důležitého hnutí a cítila jsem, že naše snahy mohou mít skutečný dopad na budoucnost naší planety. Tato konference mi ukázala, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám, a to byla neocenitelná lekce pro nás všechny," uzavírá.

Plzeňský kraj je členem uskupení regionů napříč EU se zaměřením na environmentální oblast. Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje zaštiťuje aktivitu Zdravá krajina, jejíž cílem je vrátit krajině její původní funkci a rozmanitost. Příklady dobré praxe adaptace krajiny na klimatickou změnu v regionu ukazuje také výstava fotografií, kterou můžete v průběhu listopadu vidět v krčku UK/UL ve 4. patře budovy Fakulty ekonomické (Univerzitní 22).Galerie


Fakulta ekonomická

Ivana Horaisová, Darina Čechová

21. 11. 2023