Výstava Nadchnout ilustrací představuje knihy a projekty ateliéru Renáty Fučíkové

Veřejnost Výstava

Až do 3. března 2024 je možné v pardubické Gočárově galerii navštívit výstavu pedagožky a studujících Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

Renáta Fučíková, patřící k mezinárodně uznávaným ilustrátorkám, se vedle své tvorby věnuje také pedagogické činnosti – za sedm let působení na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara se jí podařilo předat zaujetí pro obor desítkám studentek a studentů. Podtitul výstavy Nadchnout ilustrací: Knihy a projekty ateliéru Renáty Fučíkové tak odkazuje ke dvěma tvůrčím dílnám, jež výstavní koncepce představuje ve vzájemném kontextu.

Vlastní ateliér Renáty Fučíkové je zde zastoupen výběrem z více než třicetileté umělecké produkce, stejně jako novou knihou Královny a poutníci: Příběhy prvního tisíciletí. Pojetí ateliéru Didaktická ilustrace, který vede v rámci fakulty, přibližují ukázky tematických projektů, jako jsou České hrdinky prezentované v různých místech světa nebo aktuální Nezapomenutelná dvacátá, ilustrace k naučným expozicím respektovaných tuzemských subjektů i příspěvky k Mezinárodnímu sympoziu Jiřího Trnky, pořádanému domovskou institucí. Jejich instalace zároveň poodhaluje spolupráci s dalšími ateliéry Sutnarky a přesahy do jiných disciplín. V ostatních výstavních prostorách lze porovnat ilustrace v knihách, které původně vznikaly jako vysokoškolské kvalifikační práce, s vystavenými originály, a vytvořit si alespoň obecnou představu o procesu vedoucím k výsledné podobě. Přestože však jejich autoři vycházejí z jednoho ateliéru, šíře přístupů a technik vypovídá o jedinečných, osobitých cestách, jimiž se každý z nich vydává. Pro Renátu Fučíkovou je podstatné nadchnout. Studenty, čtenáře, diváky.

Výstava probíhá pod záštitou děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Vojtěcha Aubrechta.


Kurátorka: Andrea Sloupová
Foto: Stanislav Vaněk

Galerie


Z vernisáže výstavy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka Kodýtková

22. 11. 2023