Výstava Znamení dává nahlédnou do vzpomínek a vizí Renáty Kocmanové

Veřejnost Výstava

Až do 17. května se můžete v Třemošné seznámit s tvorbou pedagožky Sutnarky.
V Galerii malíře Václava Brožíka v Třemošné je momentálně k vidění výstava Znamení pedagožky Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Renáty Kocmanové.

Kurátorka výstavy a zároveň proděkanka Sutnarky Andrea Sloupová o souboru děl říká: "Znamení lze chápat jako předzvěst budoucích událostí, jako souhvězdí zvěrokruhu, jako znak nebo symbol, jako stopu, stigma, svědectví. Pro Renátu Kocmanovou, která je v průběhu svého života intenzivně vnímá v různých, vzájemně se prostupujících významech, se stávají silným uměleckým podnětem. V autorských reliéfech a objektech, které jsou fyzickými otisky jejích vzpomínek a vizí, a zároveň v záznamech přírodních procesů přenáší do galerie dvě klíčová témata. Krajinu nynějšího domova i vzdálenou krajinu svého dětství, v širší, obecně platné rovině pak téma martyria jako lidského údělu, nabývajícího v souvislostech současného dění nových, aktuálních významů."

Výstavu můžete navštívit až do 17. května.


Renáta Kocmanová je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze, ateliéru figurálního sochařství a medaile prof. Jana Hendrycha a Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni - oboru Učitelství uměleckých předmětů pro střední školy. Od roku 2008 až dosud působí na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara jako odborná asistentka. Od roku 2010 je členkou Umělecké besedy.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka Kodýtková

02. 05. 2024