Výstava ve Smetanových sadech představí inovativní projekt Fakulty aplikovaných věd a NTC

Spolupráce Věda Výstava

Výstava zaznamenává úspěchy ITI v programovém období 2014 - 2020.

Po celý červenec bude ve Smetanových sadech v Plzni k vidění výstava věnovaná představení a úspěchům Integrované teritoriální investice (ITI). Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ji coby příjemce dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ministerstva školství vytvořila ve spolupráci s výzkumným institutem NTC a Biomedicínským centrem Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy.

Cílem výstavy je poukázat na přínosy ITI pro Plzeňskou aglomeraci prostřednictvím ukázky projektů podpořených v programovém období 2014+. Fotografie na velkoplošných panelech nabídnou návštěvníkům bližší informace o vybraných projektech a jejich strategických přínosech pro místní, regionální i národní úroveň. 

Mezi úspěšné se řadí i projekt prof. Jiřího Křena z katedry mechaniky Fakulty aplikovaných věd Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu, jehož hlavním cílem byla personalizace medicíny a zlepšení diagnostiky. Vytvoření nových personalizovaných modelů pro konkrétní pacienty umožnilo modelovat vliv ochranných a protetických pomůcek na aktivitu člověka, a díky tomu rozšířit přístrojové vybavení pracoviště a významně posílit mezioborovou spolupráci mezi Západočeskou univerzitou a Lékařskou fakultou.

Na snímku je řešitelský tým projektu.

Fakulta aplikovaných věd

Pavel KORELUS

30. 06. 2023