Technologie, laskavost a zdraví. ZČU chystá tematicky zaměřené přednášky a akce

Seminář Spolupráce Univerzita

Západočeská univerzita v Plzni bude tento rok přinášet přednášky a akce zaměřené na důležitá témata - technologie, laskavost a zdraví. Pojí je to, že by všechna měla přispět k udržitelné budoucnosti. V plánu jsou akce pro zaměstnance i studující ZČU, ale i veřejnost.

Zahájením série akcí zaměřených na technologie, laskavost a zdraví chce univerzita podtrhnout, že udržitelnost není jen abstraktním konceptem, ale že jde o prostředek k lepší budoucnosti. Moderní technologie mohou pomoci minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, zatímco laskavost a empatie mohou vést ke kolektivnímu úsilí o ochranu naší planety. Zdravý životní styl pak nejen podporuje osobní blahobyt, ale také snižuje zátěž na zdravotní systém a celou společnost.

„Naším cílem je nejen představit důležitá témata a reflektovat hodnoty, které jsou podstatné pro současný a zejména budoucí svět, ale také vytvořit komunitu lidí, která se tématy na univerzitě ovlivňujícími naši budoucnost zabývá. Chceme vytvořit prostor pro diskusi a výměnu názorů, která povede ke konkrétním krokům," říká Jan Váně, prorektor pro vnější vztahy a komunikaci ZČU. Ten požádal kolegy ze tří součástí, aby vybraná témata zaštítili a snažili se zapojit co nejvíce ostatních fakult i ústavů, aby byla podpořena vzájemná spolupráce a témata byla probírána z různých perspektiv.

Cílem akcí zaměřených na technologie bude populárně naučnou formou představit ty, které momentálně formují svět a které budou mít vliv i v budoucnu. Zároveň jde o snahu odstranit předsudky a bariéry a vysvětlit jejich skutečný potenciál. Konkrétně se bude akce zaměřovat hlavně na kvantové technologie a materiály, kterým se ZČU velmi úspěšně věnuje. Účastníci se dozví o základech kvantové fyziky a technologiích, které ji využívají a také o tom, jak mohou přispět k udržitelnosti. „Ráda bych pozvala zaměstnance ZČU na přednášku, která se uskuteční 19. dubna od 12:30 na Fakultě aplikovaných věd, u příležitosti Mezinárodního dne kvantové fyziky, který jsme oslavili 14. dubna. Všude sice slyšíme o kvantových technologiích, ale známe jejich základní principy? A o jaké technologie se vlastně jedná a jak je do této oblasti naše univerzita zapojena?  Věřím, že tyto otázky si budou moci účastníci naší plánované přednášky zodpovědět,“ říká Dita Sládková z výzkumného centra NTC. „Osobně se velmi těším na pohled Radka Schustera z Fakulty Filozofické ZČU, který se zaměří na téma kvantových technologií ve službách člověka,“ dodává.

V květnu, konkrétně 15. 5, proběhne Sportovní den ZČU spojený s tématem zdraví. Bude zahrnovat přednášky a diskuze na téma zdraví, technologií a kvality života. Program bude plný a pestrý, včetně ukázek první pomoci a možnosti praktického nácviku. Návštěvníci si budou moci prohlédnout sanitní vůz, nechat si změřit tlak a saturaci kyslíkem, naučit se správné techniky nordic walkingu a mnoho dalšího. Téma zdraví poskytuje mnoho příležitostí pro mezioborovou spolupráci. Lze se zabývat například emickou perspektivou zdraví a nemoci, antropologií nebo sociologií a sociální prací, které se prolínají i s Fakultou filozofickou. Pedagogická fakulta může přispět díky katedře psychologie. Možnosti zapojení mají i technické fakulty, jako je Fakulta strojní se svým průmyslovým inženýrstvím a managementem ve zdravotnictví, a projekty NTC zaměřené například na měření teploty nebo prevenci poranění v biomechanice. Samozřejmě se nabízí i prostor pro Fakulta umění a designu," vysvětluje Alena Lochmanová z Fakulty zdravotnických studií ZČU.

Posledním, avšak velmi důležitým tématem je laskavost, která je základním prvkem pro solidaritu mezi lidmi. ZČU tím chce podpořit a také inspirovat laskavé chování jak na univerzitě, tak v jejím okolí. Chtěli bychom vytvořit jednoduchá doporučení drobných kroků laskavosti, které pomohou zlepšit naše prostředí. Naše akce se budou zabývat vzájemnou laskavostí mezi zaměstnanci, ale také laskavostí na sociálních sítích, což by mohlo oslovit naše studenty a zejména středoškoláky. Kromě toho bychom se rádi dotkli tématu laskavosti k sobě samým a k vlastnímu tělu," dodává závěrem Jan Kaňák z Fakulty filozofické.

Všechna tři témata dokazují, že univerzity nejsou jen prostředníky vzdělání a výzkumu, ale jsou také hnací silou společenského rozvoje. Západočeská univerzita v Plzni si je této odpovědnosti plně vědoma a rozhodla se zprostředkovat důležitá témata související s udržitelností ve společnosti. Zajišťuje tak nejen vzdělávání, ale také osvětu veřejnosti.

Galerie


Nové technologie - výzkumné centrum

Dita Sládková

15. 04. 2024