ZČU bude hostit konferenci akademických senátorek a senátorů

Hosté Konference Univerzita

Na programu jsou témata jako udržitelný rozvoj univerzit, umělá inteligence na VŠ nebo univerzitní sport.

Pod záštitou Studentské komory Akademického senátu a rektora Západočeské Univerzity v Plzni se v pátek 19. 4. uskuteční celodenní Konference akademických senátorek a senátorů 11.0

Každoročně pořádaná akce představuje významnou platformu pro setkávání studentských senátorek a senátorů z různých vysokých škol napříč Českou republikou. Zaměřuje se na řešení aktuálních problémů a výzev vysokoškolského prostředí, s hlavním cílem rozšířit erudici účastníků, podporovat sdílení osvědčených postupů a usnadňovat navazování kontaktů mezi zástupci různých institucí. Právě díky multidisciplinárnímu zastoupení v různorodých panelech umožňuje pestrou diskuzi nad danými tématy a nastiňuje zajímavé pohledy na řešení vybraných problematik.

Tématy letošní konference jsou:

  • kvalita na VŠ
  • udržitelný rozvoj univerzit
  • umělá inteligence na VŠ
  • univerzitní sport
  • spolupráce univerzit s regiony
  • univerzitní aliance

Po oficiálním ukončení konference bude následovat prohlídka Fakulty aplikovaných věd a Fakulty strojní s představením zajímavých projektů vyvíjených na ZČU. 

Letošní ročník Konference akademických senátorek a senátorů proběhne právě na Západočeské univerzitě v Plzni a to díky financování Grantové podpory aktivit studentů, za pomoci Studentské komory Rady vysokých škol a vedení ZČU. 

Galerie


Studentské organizace

SK AS ZČU

16. 04. 2024