Studující ZČU se v rámci EUPeace vypravili do Limoges, spoluzaložili Student Council

EUPeace International Konference

Studentští zástupci a pracovní skupina pro zapojení studujících do univerzitního dění se sešli na konferenci s názvem: „What role do students play at the University and in the European Alliances?“ pořádanou University of Limoges, aby pracovali na milnících projektu.

Ve dnech 3. až 5. června 2024 se ve francouzském Limoges sešli zástupkyně a zástupci devíti univerzit, které dohromady tvoří alianci evropských univerzit EUPeace. Jednou ze zapojených institucí do tohoto projektu je i Západočeská univerzita v Plzni. Hlavním účelem tohoto setkání bylo ustavení Student Council, zkráceně STC, která tvoří poradní orgán všech součástí aliance. Studující díky ní mohou vnést do administrativního prostředí svůj pohled a upozornit na problematiku, která je trápí. V rámci tohoto setkání také proběhla diskuze v rámci pracovního balíčku Campus and Student Life. 

V samotném STC je každá z členských univerzit zastoupena dvěma studujícími. Za ZČU byli přítomni Alexandra Halounová, místopředsedkyně Akademického spolku studentů politických věd v Plzni, a Matěj Líbal, tajemník Studentské komory Akademického senátu ZČU, ten byl na tomto zasedání zvolen místopředsedou Student Council. Přítomní studenti a studentky v rámci workshopu také prezentovali strukturu zapojení studentů na jednotlivých univerzitách a představeny byly taktéž návrhy na studentské aktivity v rámci aliance. 

Poslední den byl věnován již zmíněnému pracovnímu balíčku nesoucí název Campus and Student Life, který má na ZČU v gesci Lenka Pekárková. Pracovní skupiny se zaměřily na plánování Student Campus Festival, tedy festivalu, který bude pořádán každé dva roky a bude příležitostí pro studenty podílet se na aktivitách v rámci EUPeace. Probírána byla také tvorba EU Peace Code of Conduct, etického kodexu aliance, a vytvoření EU Peace Student Association, která se bude starat o akce pořádané studenty, které budou podporovat hlavní hodnoty této meziuniverzitní spolupráce – mír, spravedlnost a inkluzivitu. 

Galerie


Zvolené předsednictvo STC

Delegace ze ZČU

Studentské organizace

Matěj Líbal, Alexandra Halounová, Lenka Pekárková

14. 06. 2024