Využijte zajímavou nabídku aktuálních grantových a stipendijních programů v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura, sídlící v bavorském Řezně, nabízí nové grantové a stipendijní programy.

1. Studenti, ale také vyučující a vědečtí pracovníci českých veřejných vysokých škol a univerzit mohou u BTHA žádat o stipendia na jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku.

Vyučující a vědci bavorských veřejných univerzit a vysokých škol se mohou u BTHA také ucházet o příspěvky na mobilitu kolegů z českých VŠ a o granty na česko-bavorské akademické projekty (konference, workshopy, letní a zimní školy, exkurze, přípravu projektů). 

Žádosti se podávají průběžně, a to až do vyčerpání finančních prostředků. 

2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou připravují výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020. Výzva bude otevřena pro všechny vědecké obory, zvláště vítány budou projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a z oblasti věd o materiálech. Finanční podpora bude stanovena maximálně do výše 75.000 euro pro tříletý bilaterální projekt (z toho 37.500 euro na tříletý projekt pro českou stranu). Výzva bude vyhlášena pravděpodobně na konci června s lhůtou podání žádostí do konce srpna 2017. 

Žádost je nutno podat paralelně v Česku a v Bavorsku, a to vždy jedním žadatelem z ČR a jedním z Bavorska. Žádosti českých vysokých škol resp. výzkumných organizací přijímá MŠMT ČR, žádosti bavorských vysokých škol přijímá BTHA.

Termín podávání žádostí: 31.8.2017

Informace a formuláře pro žadatele z ČR jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT. Informace a formulář pro žadatele z Bavorska jsou k dispozici na webových stránkách BTHA.

 

Zahraniční vztahy

Jana Ovsjanniková

18.07.17


Codeweek představí programování


Fakulta aplikovaných věd

36

15.10.18


Akademici se dozvěděli o on-line vzdělávání i vzájemném učení studentů


Celouniverzitní

44

22.10.18


Astronomický seminář otevře okna vesmíru dokořán


Fakulta pedagogická

45

19.10.18