Tepelský klášter zdobí malby od studentů Sutnarky

Studenti ateliéru malba se zúčastnili výtvarného sympozia k 800. výročí mučednické smrti patrona diecéze blahoslaveného Hroznaty v klášteře Teplá.

Do kláštera v Teplé umělce přivedla nejen samotná příležitost zúčastnit se sympozia, díky pozvání hlavního organizátora a otce této myšlenky, plzeňského architekta Václava Šmolíka, ale i zvědavost a zájem o něco nového, střípek k poznávání světa vědomí sounáležitosti s jeho historií. Prostě vlastnosti, které potřebuje každý dobrý umělec ke kreativnímu, svobodnému a kultivovanému projevu.

V tepelském klášteře pracovalo pod vedením Aleše Ogouna pět studentů fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, každý z jiného koutu Čech, jeden dokonce ze Slovenska (Andrea Uhliarová / Tábor, Alice Šamalíková / Brno, Martin Prachař / Praha, Patrik Rutkovský / Semily a Frederik Suja / Hriňová u Zvolena). Byl to výběr těch, kteří patří v ateliéru k nejlepším. Jak říká Aleš Ogoun: „Téma sympozia bylo v podstatě zkouškou jejich možností skloubit osobitou tvorbu (nebo i semestrální úkol: Parafráze na známé téma) s danými podmínkami sympozia. Při zachování svého stylu práce se chopili křesťanského tématu každý po svém, bez kompromisů vůči svému chápání malby, ale s respektem k místu i osobnosti a odkazu rytíře Hroznaty“.

Výtvarníky přijel do Teplé podpořit i biskup plzeňské diecéze Mons. Tomáš Holub, který si od každého ze zúčastněných nechal vysvětlit podstatu tvorby a pojetí hroznatovského tématu. V jednotlivých obrazech je možné najít symbolické pojetí malby s odkazy na atributy příběhů jeho života, vizualizaci jeho podoby, variace na pozitivní odkaz osvícených osobností obecně, propojení síly člověka a přírody i asociativní napojení na historicky se stále opakující realitu.

Obrazy budou do 28. září vystaveny v historické opatské jídelně tepelského kláštera. Kromě děl studentů Sutnarky jsou zde vystaveny také malby od architekta Šmolíka a německého sochaře a malíře Haralda Bäumlera.

Snem organizátora sympozia architekta Šmolíka je, aby díla byla přítomna ve Vatikánu při případném svatořečení blahoslaveného Hroznaty.
Galerie


Vernisáž výstavy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

27.07.17


V místě zaniklé římské kolonie objevili badatelé z katedry archeologie část veřejných lázní


Fakulta filozofická

118

20.06.18


Studenti Sutnarky ohromili se svým návrhem obuvi italský Milán


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

206

26.06.18


Racing Team Pilsen přivezl z Itálie sedmé místo


Fakulta aplikovaných věd

104

18.07.18