Letní škola zavedla studenty FEL do kolébky jaderného vzdělávání

Budoucí mladí vědci z České republiky a Slovenska nahlédli do provozů zabývajících se přepracováním jaderného paliva a uskladnění vysoce aktivního odpadu. Prvního ročníku Letní jaderné školy ve Francii se za ZČU zúčastnili studenti energetiky David Mašata a Martin Vinš.

Během akce, jež proběhla ve dnech 18. až 22. září, si účastníci například prohlédli jeden z prvních spuštěných francouzských jaderných reaktorů v Marcoule (grafitem moderovaný, plynem chlazený), provoz závodu na přepracování jaderného paliva a vitrifikaci vysoce aktivního jaderného odpadu v la Hague či nedalekou jadernou elektrárnu Flamanville, kde byl studentům umožněn vstup do druhého bloku a absolvovali zde krátkou prezentaci k právě dokončovanému třetímu bloku. Zajímavostí byla návštěva Mořského světa v Cherbourgu, jejíž součástí byla prohlídka první francouzské jaderné ponorky.

V průběhu celé letní školy nechyběla řada přednášek, jež zakončila prezentace vrcholových představitelů managementu zaměřená na ekonomickou a politickou stránku jaderné energetiky ve Francii i ve světě.

Díky akademickému společenství CENEN, jež se věnuje vzájemné spolupráci v jaderném vzdělávání, se do akce zapojily všechny české a slovenské vysoké školy zabývající se oblastí jaderného inženýrství. Společenství už v minulosti pořádalo jaderné školy v Česku a na Slovensku, nyní přišla na řadu Francie, jež patří mezi největší provozovatele jaderných elektráren v Evropě a druhého největšího provozovatele ve světě.

Letní jadernou školu zde organizoval institut I2EN - International Institute of Nuclear Energy za významné finanční podpory Francouzské ambasády v ČR  a nemalé podpory ÚJV a CV Řež. „Touto aktivitou byli významně podpořeni budoucí mladí vědci v oblasti jaderné energetiky, kteří se mohou stát naší významnou posilou v příštích letech například v rámci řešení projektu CANUT,“ uvedla Jana Jiřičková z katedry elektroenergetiky a ekologie FEL. Cílem projektu CANUT, jenž nyní řeší Západočeská univerzita v Plzni, je znovu posílit oblast jaderného výzkumu v České republice.Fakulta elektrotechnická

Hana PRAŽÁKOVÁ

12.10.17


Fakulta elektrotechnická bude rok využívat Volkswagen e-Golf


Fakulta elektrotechnická

178

13.03.18


ZČU navštívili představitelé univerzity z kyrgyzské Oše


Celouniverzitní

71

13.03.18


František Koreš bude přednášet o sebeprezentaci české nižší šlechty v 16. a 17. století


Fakulta pedagogická

31

13.03.18