Mezinárodní den archeologie se blíží. Program chystá i filozofická fakulta

V sobotu 21. října se na více než 50 místech České republiky návštěvníci dozvědí, jak vypadají terénní práce archeologa či jak žili lidé v různých obdobích historie. Zajímavý program v budově děkanátu v Sedláčkově ulici 38 připravila i filozofická fakulta.
V archeologických a antropologických laboratořích se zájemci blíže seznámí nejen s mezinárodním projektem ArchaeoCentra Čechy-Bavorsko, ale i s činností jednotlivých pracovišť a s nejzajímavějšími výsledky jejich vědecké práce.

K vidění budou archeologickými nálezy od pravěku po dvacáté století. Zájemci se mohou seznámit s moderními postupy v archeologii a antrolopogii. Mezi ně patří například geografické informační systémy, 3D modely artefaktů a lidských kosterních pozůstatků nebo repliky artefaktů vyrobené experimentálními postupy. Prostřednictvím řady naučně zábavných aktivit se mladí badatelé i dospělí seznámí s tím, co je to archeologie a jak archeologové a biologičtí antropologové pracují.

Akce probíhá od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma.

Galerie


Fakulta filozofická

Helena Horová

05.10.17


Studenty čeká konference Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků


Fakulta pedagogická

43

11.10.17


Absolventi pedagogické fakulty promovali


Fakulta pedagogická

182

12.10.17


Česká nanodružice VZLUSAT-1 oslavila 100 dní ve vesmíru


Fakulta elektrotechnická

125

10.10.17