Mezinárodní den archeologie se blíží. Program chystá i filozofická fakulta

V sobotu 21. října se na více než 50 místech České republiky návštěvníci dozvědí, jak vypadají terénní práce archeologa či jak žili lidé v různých obdobích historie. Zajímavý program v budově děkanátu v Sedláčkově ulici 38 připravila i filozofická fakulta.

V archeologických a antropologických laboratořích se zájemci blíže seznámí nejen s mezinárodním projektem ArchaeoCentra Čechy-Bavorsko, ale i s činností jednotlivých pracovišť a s nejzajímavějšími výsledky jejich vědecké práce.

K vidění budou archeologickými nálezy od pravěku po dvacáté století. Zájemci se mohou seznámit s moderními postupy v archeologii a antrolopogii. Mezi ně patří například geografické informační systémy, 3D modely artefaktů a lidských kosterních pozůstatků nebo repliky artefaktů vyrobené experimentálními postupy. Prostřednictvím řady naučně zábavných aktivit se mladí badatelé i dospělí seznámí s tím, co je to archeologie a jak archeologové a biologičtí antropologové pracují.

Akce probíhá od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma.

Galerie


Fakulta filozofická

Helena Horová

05.10.17


Fakulta strojní posiluje spolupráci se středními školami


Fakulta strojní

351

09.03.18


Zbořte svým nápadem všechny bariéry. Máte na to tři minuty


Celouniverzitní

6

16.03.18


Dušan Majer odpoví, jaká je budoucnost SpaceX


Studentské organizace

27

14.03.18