Studenti na konferenci řešili otázky hudební výchovy předškoláků

Na katedře hudební kultury Fakulty pedagogické ZČU proběhla 5. října studentská vědecká konference s názvem Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku II, která navázala na loňskou podobně zaměřenou akci. 
Na konferenci, konané pod záštitou proděkana fakulty pro pedagogickou praxi Josefa Kepky, vystoupili studenti prezenční formy studia s příspěvky z oblasti hudební výchovy a hudebního vzdělávání. Diskutovalo se například o problematice motivace dětí k hudebním činnostem, o možnostech počáteční výuky hry na klavír a jiné nástroje či o zařazování vážné hudby do poslechových činností s dětmi. Nechybělo zamyšlení se nad stavem praktického vzdělávacího procesu na různých typech škol. Se svými příspěvky pod vedením Marie Slavíkové aktivně vystoupili studenti 4. a 5. ročníku učitelského studia K. Bělochová, A. Pfeifferová, T. Šustrová, V. Vojtová a J. Tumpach.

Cílem studentské vědecké konference je aktivnější zapojení studentů magisterských oborů do výzkumné činnosti katedry. Ti zároveň mají možnost zkusit si veřejně vystoupit a obhájit své odborné názory a teorie a psát odborné texty, které vyjdou v elektronickém sborníku z konference. Při své práci mohou využít konzultativního vedení učitelů katedry, odborníků v daných oblastech. Studentská vědecká konference se konala za přispění grantu ZČU.

Fakulta pedagogická

Marie Slavíková

10.10.17


Univerzitní knihovna zve na den s deskovými hrami


Univerzitní knihovna

35

06.03.18


Post mortem: Lékař práv aneb konference o medicínském právu


Studentské organizace

20

12.03.18


Vejce před budovou Nového divadla se proměnilo v bonbon. Na FDU vědí proč


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

90

06.03.18