Studenti na konferenci řešili otázky hudební výchovy předškoláků

Na katedře hudební kultury Fakulty pedagogické ZČU proběhla 5. října studentská vědecká konference s názvem Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku II, která navázala na loňskou podobně zaměřenou akci. 
Na konferenci, konané pod záštitou proděkana fakulty pro pedagogickou praxi Josefa Kepky, vystoupili studenti prezenční formy studia s příspěvky z oblasti hudební výchovy a hudebního vzdělávání. Diskutovalo se například o problematice motivace dětí k hudebním činnostem, o možnostech počáteční výuky hry na klavír a jiné nástroje či o zařazování vážné hudby do poslechových činností s dětmi. Nechybělo zamyšlení se nad stavem praktického vzdělávacího procesu na různých typech škol. Se svými příspěvky pod vedením Marie Slavíkové aktivně vystoupili studenti 4. a 5. ročníku učitelského studia K. Bělochová, A. Pfeifferová, T. Šustrová, V. Vojtová a J. Tumpach.

Cílem studentské vědecké konference je aktivnější zapojení studentů magisterských oborů do výzkumné činnosti katedry. Ti zároveň mají možnost zkusit si veřejně vystoupit a obhájit své odborné názory a teorie a psát odborné texty, které vyjdou v elektronickém sborníku z konference. Při své práci mohou využít konzultativního vedení učitelů katedry, odborníků v daných oblastech. Studentská vědecká konference se konala za přispění grantu ZČU.

Fakulta pedagogická

Marie Slavíková

10.10.17


Film absolventa FDULS zaujal francouzské Annecy


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

11

21.06.18


Letní školy nabízí také atraktivní doprovodný program


Celouniverzitní

86

17.07.18


Akademici a studenti katedry archeologie dokumentovali v Oši archeologické nálezy


Fakulta filozofická

70

20.06.18