Studenti na konferenci řešili otázky hudební výchovy předškoláků

Na katedře hudební kultury Fakulty pedagogické ZČU proběhla 5. října studentská vědecká konference s názvem Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku II, která navázala na loňskou podobně zaměřenou akci. 
Na konferenci, konané pod záštitou proděkana fakulty pro pedagogickou praxi Josefa Kepky, vystoupili studenti prezenční formy studia s příspěvky z oblasti hudební výchovy a hudebního vzdělávání. Diskutovalo se například o problematice motivace dětí k hudebním činnostem, o možnostech počáteční výuky hry na klavír a jiné nástroje či o zařazování vážné hudby do poslechových činností s dětmi. Nechybělo zamyšlení se nad stavem praktického vzdělávacího procesu na různých typech škol. Se svými příspěvky pod vedením Marie Slavíkové aktivně vystoupili studenti 4. a 5. ročníku učitelského studia K. Bělochová, A. Pfeifferová, T. Šustrová, V. Vojtová a J. Tumpach.

Cílem studentské vědecké konference je aktivnější zapojení studentů magisterských oborů do výzkumné činnosti katedry. Ti zároveň mají možnost zkusit si veřejně vystoupit a obhájit své odborné názory a teorie a psát odborné texty, které vyjdou v elektronickém sborníku z konference. Při své práci mohou využít konzultativního vedení učitelů katedry, odborníků v daných oblastech. Studentská vědecká konference se konala za přispění grantu ZČU.

Fakulta pedagogická

Marie Slavíková

10.10.17


Ruskému centru je pět let


Ústav jazykové přípravy

24

12.12.17


Animovaná novoročenka ze Sutnarky


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

25

20.12.17


Filmový festival Finále Plzeň hledá členy studentských porot


Celouniverzitní

2

16.01.18