Konference se zaměří na kritická místa kurikula v přírodovědných oborech na ZŠ

V rámci projektu Didaktika - Člověk a příroda A proběhne v Plzni ve dnech 26. a 27. října konference věnovaná kritickým místům kurikula fyziky, chemie, biologie a geografie na základních školách. 
Na konferenci budou prezentovány první výsledky výzkumu,který proběhl ve spolupráci s učiteli ze základních škol. Šetření je zaměřeno na identifikaci a řešení kritických míst, a to včetně konkrétních návrhů aplikovatelných ve výuce. Dále budou představeny inovativní způsoby školní výuky i výukové programy zapojených science center.

Více informací o konferenci s názvem Kritická místa kurikula v přírodovědných oborech na ZŠ můžete najít na webových stránkách projektu Didaktika - Člověk a příroda A (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665) v sekci Publikace a konference.

Fakulta pedagogická

Pavel Rak

17.10.17


Fakulta strojní zve uchazeče k návštěvě


Fakulta strojní

157

04.01.18


Studenti ZČU spolupracují s americkou televizí. Zasloužili se i o několik vylepšení


Celouniverzitní

88

11.01.18


Univerzitu navštívili tři králové


Celouniverzitní

301

09.01.18