Okna vesmíru dokořán ožila na plzeňském semináři

V sobotu 21. října se v Plzni uskutečnil v koncertním sále 25. ZŠ ve Chválenické ulici jeden z největších astronomických seminářů v České republice. Navštívila jej stovka posluchačů. 
Na celodenním semináři pořádaném Západočeskou pobočkou České astronomické společnosti, 25. základní školou v Plzni a Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni zazněla řada krásných přednášek. Chybět nemohl ani spoluautor legendárního televizního pořadu Okna vesmíru dokořán Jiří Grygar, který hovořil o infračervené astronomii, nebo Petr Kulhánek z Českého vysokého učení technického, jehož přednáška Příběh vody nás posunula až na samý počátek vesmíru. Za pozornost ale stojí i další přednášející jako Marek Wolf, Vladimír Wágner nebo Michael Prouza.

Pomyslnou zlatou třešničkou na dortu však byla přednáška Jiří Podolského o gravitačních vlnách, který přítomné seznámil s aktuálními poznatky v detekci gravitačních vln. Termín semináře byl naplánovaný naprosto fantasticky, protože jen několik dní před ním byly ve Washingtonu uveřejněny nejnovější poznatky z detekce gravitačních vln ze srážky dvou neutronových hvězd pozorovaných detektory LIGO a VIRGO. Profesor Podolský konstatoval, že tak začíná nová éra astronomie. Bude tedy velmi zajímavé i v následujících měsících sledovat tuto „kauzu“, která se stala nejsledovanějším pozorováním astronomického objektu všech dob. Během jednoho týdne na toto téma vyšlo již téměř 500 odborných článků. 

Další informace a fotografie ze semináře naleznete zde.

Galerie


Fakulta pedagogická

Josef Jíra

23.10.17


Na závěrečném koncertě akademického roku zazpívaly české a bavorské sbory


Celouniverzitní

127

11.05.18


Čeští a bavorští studenti si připomněli osmičkové roky


Celouniverzitní

36

11.05.18


ELSA Plzeň nahlédla s plukovníkem Dvořákem do kriminalistiky 21. století


Studentské organizace

20

07.05.18