S univerzitním upírem darovalo krev 37 prvodárců

Od 6. do 8. listopadu proběhl na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Plzeň 22. ročník tradiční akce Západočeské univerzity nazvané Univerzitní upír. Darovat krev přišlo 191 osob, 37 z nich poprvé.

Ze 191 dárců bylo 83 studentů, nejvíce z fakulty elektrotechnické (17), hned po ní následovaly fakulta aplikovaných věd (15), fakulta ekonomická (11) a fakulta zdravotnických studií (10). Mezi dobrovolníky bylo 37 prvodárců, z nichž většina byla právě z řad studentů. Univerzitní upír přitom cílí především na prvodárce, kteří díky této akci zůstávají myšlence dobrovolného dárcovství věrní.

 Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, nejčastější důvodem darování krve bylo pomáhat lidem, kteří to potřebují. „Studenti také v dotazníku uváděli, že by se do organizace Univerzitního upíra chtěli zapojit,“ řekl Tomáš Dubina, který měl letos organizaci akce na starosti.

 „Chceme poděkovat dárcům, zaměstnancům transfuzního oddělení i společnosti Crosscafé, která pro dárce připravila dárek ve formě slevy,“ doplňuje Tomáš Dubina.

Statistika a fotografie z akce jsou umístěny na facebookovém profilu Univerzitního upíra. Největší zájem o „Upíra“ byl v jubilejním 10. „semestrníku“, kdy přišlo 272 lidí.  

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

09. 11. 17


Slavnostní koncert připomněl výročí pedagogické fakulty i Československa

Koncert Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

03. 12. 2018

Prodejní výstava prací studentů Sutnarky


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 12. 2018

Fakulta pedagogická pořádala mezinárodní konferenci

Spolupráce Studium Univerzita

Fakulta pedagogická

27. 11. 2018