Na vítězné mapě intenzity dopravy se podíleli odborníci z fakulty aplikovaných věd

První místo v soutěži, jejímž cílem je představovat nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v České republice, získala v kategorii projekty měst vizualizace intenzity dopravy v Plzni, jeden z projektů Smart City Plzeň. Na jejím vzniku se podíleli také odborníci z katedry geomatiky Fakulty aplikovaných věd ZČU.

Soutěž organizoval již podvanácté čtvrtletník Egovernment, který již od roku 2001 sleduje elektronizaci veřejné správy v České republice. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo minulý týden v Obecním domě v Praze.

Mapa intenzity dopravy v Plzni je přehledná aplikace, z níž mohou lidé zjistit v hodinových intervalech zatížení jednotlivých plzeňských komunikací. Promítají se do ní data zohledňující omezení i další faktory. Aplikace modeluje mimořádné situace v dopravě, jakými jsou například plánovaná zúžení nebo uzavírky komunikací, a předpovídá tak dopad těchto staveb na dopravu ve městě. Data proto slouží nejen Plzeňanům a turistům, kteří do Plzně přijíždějí, ale jsou užitečná i pro odborníky, kteří plánují zásadní dopravní stavby ve městě. Mapa je přístupná veřejnosti na webu intenzity plzeňské dopravy.

Vývoj aplikace trval tři měsíce a spolupracovalo na něm několik institucí sdružených v asociaci Plan4All. Vedle Západočeské univerzity také belgická společnost IS-practice BVBA, EDIP, s.r.o., a HSRS, s.r.o. Aplikace vznikla v úzké spolupráci se Správou informačních technologií a Správou veřejného statku města Plzně.

Při vývoji aplikace bylo potřeba řešit celou řadu dopravně-inženýrských i vizualizačních detailů. „Nejtěžší ale bylo nalézt způsob, jak rozpohybovat klasický statický dopravní model města do hodinových intenzit a jak tato dopravní data poskytnout uživatelům online,“ řekl už dříve Karel Jedlička z katedry geomatiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, která koordinovala technickou stránku vývoje aplikace.

Během tří let dostane mapa další rozměr, a to díky dotaci z výzkumných a inovačních programů Evropské unie Horizont 2020. Jde o projekt PoliVisu, jehož cílem je vyvinout automatizovanou webovou službu, která dokáže na základě dopravní situace a se zohledněním mimořádných událostí, jako je dopravní nehoda nebo třeba hokejové utkání, namodelovat dopravní situaci pro nadcházející hodiny.Fakulta aplikovaných věd

Šárka Stará

30. 11. 17


V Bitvě o Plzeň letos zvítězila Lékařská fakulta

Sport Studenti Veřejnost

Celouniverzitní

30. 11. 2018

Student Fakulty strojní uspěl v soutěži Cena Emila Škody

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta strojní

05. 12. 2018

Oslavující Fakulta pedagogická ocenila významné pracovníky

Univerzita Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

05. 12. 2018