Na vítězné mapě intenzity dopravy se podíleli odborníci z fakulty aplikovaných věd

První místo v soutěži, jejímž cílem je představovat nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v České republice, získala v kategorii projekty měst vizualizace intenzity dopravy v Plzni, jeden z projektů Smart City Plzeň. Na jejím vzniku se podíleli také odborníci z katedry geomatiky Fakulty aplikovaných věd ZČU.

Soutěž organizoval již podvanácté čtvrtletník Egovernment, který již od roku 2001 sleduje elektronizaci veřejné správy v České republice. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo minulý týden v Obecním domě v Praze.

Mapa intenzity dopravy v Plzni je přehledná aplikace, z níž mohou lidé zjistit v hodinových intervalech zatížení jednotlivých plzeňských komunikací. Promítají se do ní data zohledňující omezení i další faktory. Aplikace modeluje mimořádné situace v dopravě, jakými jsou například plánovaná zúžení nebo uzavírky komunikací, a předpovídá tak dopad těchto staveb na dopravu ve městě. Data proto slouží nejen Plzeňanům a turistům, kteří do Plzně přijíždějí, ale jsou užitečná i pro odborníky, kteří plánují zásadní dopravní stavby ve městě. Mapa je přístupná veřejnosti na webu intenzity plzeňské dopravy.

Vývoj aplikace trval tři měsíce a spolupracovalo na něm několik institucí sdružených v asociaci Plan4All. Vedle Západočeské univerzity také belgická společnost IS-practice BVBA, EDIP, s.r.o., a HSRS, s.r.o. Aplikace vznikla v úzké spolupráci se Správou informačních technologií a Správou veřejného statku města Plzně.

Při vývoji aplikace bylo potřeba řešit celou řadu dopravně-inženýrských i vizualizačních detailů. „Nejtěžší ale bylo nalézt způsob, jak rozpohybovat klasický statický dopravní model města do hodinových intenzit a jak tato dopravní data poskytnout uživatelům online,“ řekl už dříve Karel Jedlička z katedry geomatiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, která koordinovala technickou stránku vývoje aplikace.

Během tří let dostane mapa další rozměr, a to díky dotaci z výzkumných a inovačních programů Evropské unie Horizont 2020. Jde o projekt PoliVisu, jehož cílem je vyvinout automatizovanou webovou službu, která dokáže na základě dopravní situace a se zohledněním mimořádných událostí, jako je dopravní nehoda nebo třeba hokejové utkání, namodelovat dopravní situaci pro nadcházející hodiny.Fakulta aplikovaných věd

Šárka Stará

30.11.17


Zbořte svým nápadem všechny bariéry. Máte na to tři minuty


Celouniverzitní

26

16.03.18


Studenti Fakulty zdravotnických studií diskutovali s ministrem Adamem Vojtěchem


Fakulta zdravotnických studií

21

20.03.18


Studenti představí zlaté učitelské ručičky


Fakulta pedagogická

29

22.03.18