Fakulta strojní zve uchazeče k návštěvě

Ve čtvrtek 11. ledna od 8:30 hodin se na Fakultě strojní v areálu ZČU na Borech uskuteční den otevřených dveří. I letos bude spojen s Automotive Day, na němž se představí zejména firmy zabývající se vývojem a výrobou dílů pro automobilový průmysl. Návštěvníci mohou vyhrát tablet.

Zájemce o studium přivítají členové vedení fakulty společně s dalšími akademickými pracovníky, zástupci z praxe a studenty. Po úvodní části se uskuteční prohlídka jednotlivých pracovišť a výzkumných laboratoří s praktickou ukázkou výzkumných aktivit. K vidění budou numerické simulace proudění ve 3D v nejmodernějších softwarech či návrh lopatek parních turbín ve 3D. Program zpestří rovněž ukázka elektromotocyklu électricité nebo formule SAE. Ve vestibulu budovy strojní fakulty proběhnou interaktivní expozice jednotlivých kateder.

Součástí výuky na strojní fakultě jsou nové technologie spadající do konceptu Průmyslu 4.0. „Naše studenty seznamujeme s celým řízením životního cyklu produktu. Ten zahrnuje vývoj produktu formou bezvýkresové dokumentace s výpočty, přípravu technologie výroby, přípravu výroby včetně rozmístění strojů ve virtuálním prostředí dílny, ergonomické analýzy zahrnující návrh pracoviště s ohledem na zdraví pracovníka i ověření celého postupu v prostředí virtuální reality a pomocí rozšířené reality,“ vysvětluje děkan Fakulty strojní ZČU Milan Edl.

Důležitým pozitivním aspektem studia na Fakultě strojní je, že na výuce řady předmětů se podílejí odborníci z praxe.

Organizátoři dne otevřených dveří nezapomněli ani na zábavné aktivity: zájemci o studium se například dozvědí, co všechno se dá vyrobit pomocí 3D tiskárny a jak se měří v dnešní době proudové pole s pomocí moderní PIV metody. V Regionálním technologickém institutu (RTI), výzkumném centru strojní fakulty, si zájemci prohlédnou 3D tiskárnu na kov. Po celou dobu bude vedoucí studijního oddělení připravena zodpovídat dotazy uchazečů o studium.

Svůj zájem o absolventy strojní fakulty přijedou deklarovat společnosti zaměřené nejen na automotive průmysl. Fakulta přivítá zástupce firem Motor Jikov, Mubea Žebrák, Grammer CZ, SWA Stod, Witte Automotive, ZF Engineering, Valeo, Streicher, Robert Bosch, Lear Corporation, JTEKT Automotive, MBTech Bohemia, Faurecia, ČEZ, Grafia, Škoda JS a studenty osloví také zástupci automobilky Škoda Auto. Na návštěvníky tak čeká řada exponátů z praxe, ukázky z činnosti firem a také možnost promluvit si s potenciálními zaměstnavateli.

Fakulta strojní nabízí tradiční i moderní studijní obory v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. V bakalářském studijním programu B2341 nabízí fakulta kromě specializace Diagnostika a servis silničních vozidel, kterou se podařilo úspěšně otevřít v akademickém roce 2016/2017, dvě nové specializace Zabezpečení jakosti a Programování NC strojů. Jedná se o bakalářské studium s rozšířenou praktickou výukou přímo ve výrobním podniku a je určeno především pro studenty, kteří chtějí po ukončení studia nastoupit do průmyslové praxe.

O absolventy strojní fakulty je na trhu zájem - jsou velice vítaní nejen ve strojírenství, ale i v řadě dalších odvětví, především pro své schopnosti logického a technického myšlení, kreativitu a střízlivý úsudek. Technici jsou v hospodářsky vyspělých zemích jednou z nejžádanějších profesí.

Uchazeči o studium Fakulty strojní ZČU jsou přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení jejich předchozího středoškolského či vysokoškolského studia a případných dalších aktivit až do naplnění volné kapacity. První semestr studia je koncipován jako prodloužené přijímací řízení, kdy uchazeči prokáží své schopnosti studovat zvolený obor na vysoké škole.

 Letos bude pro návštěvníky dne otevřených dveří připravena soutěž o tablet. Stačí si nainstalovat mobilní aplikaci, správně zodpovědět zadané otázky a mít štěstí ve slosování.

Fakulta strojní

Šárka Stará

04. 01. 18


Láká vás práce v EU? Univerzita má svého ambasadora, který vám s ní pomůže

Absolventi Studenti

Celouniverzitní

11. 12. 2018

Slavnostní koncert připomněl výročí pedagogické fakulty i Československa

Koncert Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

03. 12. 2018

Výroční zasedání Sportovního programu ZČU Western Stars uzavře rok 2018

Sport Studenti Veřejnost

Fakulta pedagogická

09. 12. 2018