RICE má nejmodernější konfokální mikroskop v Evropě

Vědci z Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) při Fakultě elektrotechnické převzali ve čtvrtek 1. února od zástupců společnosti Olympus nový typ konfokálního laserového mikroskopu. Přístroj, který zkoumaný objekt zobrazuje ve 3D a dokáže ho zvětšit více než 17 000krát, má pracoviště Západočeské univerzity jako zatím jediné v Evropě.

Konfokální laserový mikroskop je unikátní zařízení, které nedestruktivním způsobem umožňuje ve velmi vysokém rozlišení zobrazovat a měřit objekty ve 3D rozměrech.

Předchůdce tohoto špičkového přístroje zakoupila katedra technologií a měření na Fakultě elektrotechnické už v roce 2006. Oproti němu je nejmodernější konfokální mikroskop, s nímž budou moci odborníci nyní pracovat, čtyřikrát rychlejší, pořizuje snímky s čtyřikrát větším rozlišením a zkoumané objekty dokáže zvětšit až 17 280krát, což je asi 1,5krát více než u starší verze.

Unikátní je schopnost 3D zobrazení, kdy systém ze série nasnímaných vrstev počítačově vytvoří 3D obraz. „Ještě důležitější je, že mikroskop umožňuje ve 3D rozměrech i přesně měřit,“ upozorňuje projektový manažer Jan Řeboun z RICE. „Umíme se například podívat do mikroskopických otvorů a změřit jejich hloubku, aniž bychom provedli řez,“ vysvětluje. Kromě toho umí mikroskop měřit drsnost zkoumaného povrchu dle platných norem, a to liniově i plošně.

Vědci ze ZČU dokáží naměřené výsledky také interpretovat. „Standardní proces je, že na základě objednávky firmy provedeme měření a k němu dodáme zprávu s interpretací výsledků,“ popisuje vedoucí katedry technologií a měření Aleš Hamáček. Dodává, že po klimatických komorách je konfokální mikroskop druhým nejčastěji využívaným přístrojem na pracovišti, jež ho používá jak na řešení zakázek firem, tak pro smluvní i vlastní výzkum i pro výuku. Díky zakázkám pro firmy a smluvnímu výzkumu mohlo být zařízení financováno z vlastních prostředků RICE.

Uplatnění má konfokální mikroskop zejména pro diagnostiku elektroniky, například pro studium defektů součástek a pájených spojů či pro měření miniaturních mechanických dílů, jako jsou například optické prvky osvětlovacích soustav automobilů.  Využití může být ale velmi rozmanité. Odborníci z RICE už na základě zadání svých kolegů z katedry archeologie diagnostikovali s jeho pomocí pravěké kostěné a kamenné nástroje a vytvořili jejich 3D modely včetně vrypů a dalších detailů, z nichž lze zjistit způsob opracování těchto nástrojů. Pracovali ale i na zakázkách pro stomatology či výrobce gramofonových desek.

Nyní budou odborníci z RICE využívat nejnovější model konfokálního mikroskopu společnosti Olympus, jejímž referenčním pracovištěm RICE je. „Společnost Olympus si váží spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni a těší nás, že jí můžeme jako prvnímu pracovišti v Evropě dodat nejnovější model konfokálního laserového mikroskopu LEXT. Jako přednímu světovému výrobci inovativních technologií a zařízení je nám ctí, že toto špičkové výzkumné centrum bude používat naše zařízení,“ uvedla během předání mikroskopu Alena Němečková z Olympus Czech Group. „Těšíme se na další spolupráci ve formě společných aktivit, jako jsou aplikační odborné workshopy a semináře,“ dodala.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Šárka Stará

01. 02. 2018


Plzeň vyhlásila výzvu č. 2020 programu Plzeňské podnikatelské vouchery

Transfer Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

22. 06. 2020

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni skončil

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

02. 07. 2020

Fakulta strojní předala studentům Dětské technické univerzity diplomy

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta strojní

30. 06. 2020