Univerzitní knihovna zve na seminář o publikování ve světových odborných časopisech

Začínáte s publikováním nebo chcete prohloubit své znalosti? Hodila by se vám rada, jak efektivně naplánovat publikační činnost? Zajímá vás, jak zaujmout editory časopisů? Chcete se dozvědět více o hodnocení časopisů? Přijďte na seminář, který proběhne 15. března.

Akce se bude konat v zasedací místnosti CIV UI 127 (Univerzitní 20, Plzeň). Seminářem provede Radka Křivánková. Začátek je v 10 hodin.

Program:

  • Jak začít s publikováním
  • Jak si co nejefektivněji naplánovat publikační práci
  • Co editoři a recenzenti hledají
  • Hodnocení časopisů a jejich důležitost pro váš výzkum
  • Open Access v Emerald
  • Jak hodnotit vlastní práci (vlastní peer review)
  • Umění korekce a revize
  • Co dalšího (doporučování - refereeing, hodnocení knih - book reviewing, recenzent - advisory board membership, etc.)

Účast je bezplatná, kapacita sálu je však omezená. Zájemci proto ať svoji účast potvdí paní Martínkové (martinko@uk.zcu.cz).

Seminář knihovna pořádá ve spolupráci s Emerald Publishing, světovým vydavatelem akademické a odborné literatury. V současnosti vydává více než 300 časopisů, přes 3000 knih z 13 oblastí: Business and Management, Finance, Accouting, Information Science, Library Studies, Education, Engineering and Computer Science, Social Science, Transport, Operations and Quality a další.

Více informací je k dispozici na webu vydavatelství.

Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

19. 02. 2018


Fakulta filozofická se představí uchazečům o studium

Studium Tisková zpráva Univerzita

Fakulta filozofická

08. 01. 2019

Finále Plzeň hledá studenty ZČU do poroty i pro návrh festivalové ceny

Festival Spolupráce Studenti

Celouniverzitní

07. 01. 2019

Spolupráce s ukrajinskými univerzitami bude pokračovat

Spolupráce Studium

Fakulta strojní

13. 12. 2018