Fakulta aplikovaných věd zve na Večer otevřených dveří

Na čtvrtek 1. března připravila Fakulta aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni Večer otevřených dveří. Od 17 do 19 hodin zpřístupní výukové prostory a vybrané laboratoře ve své budově v Technické ul. 8. 

Uchazeči o studium i jejich rodiče budou mít možnost získat všechny potřebné informace přímo od členů vedení fakulty. Pro účast je potřeba se registrovat do 25. února prostřednictvím webových stránek FAV.

„Protože na výběr vysoké školy mají vliv i rodiče, rozhodli jsme se zpřístupnit fakultu také v podvečerních hodinách, aby si i oni mohli prohlédnout prostory, kde probíhá výuka, a seznámit se s tím, co studentům nabízíme a jaká je uplatnitelnost našich absolventů,“ říká Pavel Baroch, proděkan pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy FAV. Doplňuje, že den otevřených dveří se za velkého zájmu studentů středních škol uskutečnil už 24. ledna.

Návštěvníci Večera otevřených dveří FAV budou mít možnost nahlédnout do zákulisí výukové i vědecké činnosti na fakultě, mohou se zúčastnit exkurzí do vybraných technických laboratoří, ve kterých se používají nejnovější měřicí a experimentální přístroje, seznámí se s unikátními metodami a technologiemi vyvíjenými a používanými na fakultě a budou moci diskutovat o možnostech studia a uplatnění absolventů FAV.

Na večer otevřených dveří je nutné se přihlásit prostřednictvím registračního formuláře, a to nejpozději do neděle 25. února.

Přihlášky ke studiu na FAV se podávají elektronicky do 31. března 2018 u bakalářských programů a do 8. června 2018 u magisterských programů. Uchazeči o přijetí k bakalářskému studiu neskládají přijímací zkoušku. Přijati mohou být na základě dvou přijímacích kritérií, jimiž jsou studijní průměr na střední škole za poslední tři pololetí (do 1,6), či výsledek národní srovnávací zkoušky obecných studijních předpokladů či matematiky (min. 75 %). Dalším faktorem je úspěšnost ve fyzikální, matematické či logické olympiádě ministerstva školství a programátorské soutěži PilsProg.

Svou šanci na přijetí si uchazeč může spočítat na webu moje FAVKa v rubrice Šancomat. Na stejných webových stránkách najdou uchazeči také podrobné informace o přijímacím řízení a studijních programech. 

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Šárka Stará

19. 02. 2018


Studie zmapovala potřeby a spokojenost Plzeňanů v oblasti sociálních služeb

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta filozofická

19. 06. 2020

Fakulta filozofická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta filozofická

23. 06. 2020

Místo aby seděla doma, studentka Sutnarky pomáhá jako dobrovolník

COVID-19 Studenti Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

09. 06. 2020