Děkan Fakulty elektrotechnické Zdeněk Peroutka byl inaugurován

Do funkce děkana Fakulty elektrotechnické nastupuje Zdeněk Peroutka. V obřadní síni plzeňské radnice se ve středu 28. února uskutečnila jeho slavnostní inaugurace.

Zdeněk Peroutka se ujímá funkce děkana po Jiřím Hammerbauerovi, který fakultu vedl dvě funkční období.

Fakulta, do jejíhož čela Zdeněk Peroutka (1976) 1. března nastoupil, stála na počátku jeho vysokoškolského studia. Vystudoval zde obor komerční elektrotechnika (2000) a absolvoval tu i doktorské studium, a to v oboru elektrotechnika a informatika. V roce 2007 se na fakultě habilitoval a o pět let později byl jmenován profesorem v oboru výkonová elektronika a pohony. Během své kariéry získal dva mezinárodní patenty, výsledky jeho vědecké činnosti v oblasti pohonů a systémů pro dopravní techniku dovedl až ke komerčnímu využití v oblasti průmyslu.

Od roku 2010 působil Zdeněk Peroutka na elektrotechnické fakultě jako proděkan pro vědu a strategii, v letech 2010 – 2016 byl vědeckým ředitelem Regionálního inovačního centra elektrotechniky a v červnu 2016 se stal jeho výkonným ředitelem. Kandidátem na děkana Fakulty elektrotechnické byl zvolen v listopadu loňského roku. Fakultu povede následující čtyři roky. 

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Šárka Stará

28. 02. 2018


Záchranáři Fakulty zdravotnických studií se zúčastnili mezinárodního cvičení

Spolupráce Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

09. 12. 2019

The World of Tomorrow v Jeruzalémě

Spolupráce Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

04. 12. 2019

Na Fakultě strojní ZČU vznikl UNI.Space

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta strojní

10. 12. 2019