NTC prezentovalo svoji spolupráci se společností Whitford na americkém velvyslanectví

Velvyslanec USA Stephen B. King umožnil vysokoškolskému ústavu Nové technologie – výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni a Whitford Corporation prezentovat dosavadní úspěšnou spolupráci ve své rezidenci v Praze.

Ambasador King ve svém vystoupení vyzdvihl dlouhodobě velmi dobré vzájemné vztahy mezi našimi zeměmi a ocenil dobře fungující spolupráci mezi společností Whiford a NTC. Rovněž zdůraznil nutnost podpory inovací a vzájemné spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a obchodními společnostmi.

Setkání, které 10. dubna organizovala Whitford Corporation a vysokoškolský ústav NTC s významnou podporou obchodní sekce Americké ambasády v Praze, se zúčastnily domácí i nadnárodní společnosti působící v České republice.

Whitford Corporation má zastoupení ve více než padesáti zemích celého světa, kam přináší nejširší nabídku materiálů na povlakování. “Ve Whitford Corporation poskytujeme zákazníkům  dokonalé služby spojené s neustálými inovacemi našich produktů. A v tom nám NTC pomáhá. Na spolupráci s ním oceňujeme nejen vysokou odbornost a technickou vybavenost, ale především profesionální přístup,“ shrnul ve svém vystoupení zástupce Whitford pro střední Evropu Valer Chrenko.

„Spolupráce s významnými celosvětovými společnostmi jako je Whitford Corporation je klíčová pro dlouhodobý strategický rozvoj NTC. Přináší nám nejen velké výzvy, ale především znalosti a poznatky z praxe, bez kterých se v dnešní době aplikovaný výzkum neobejde,“ doplňuje zástupce ředitele NTC Petr Kavalíř.

Galerie


Nové technologie - Výzkumné centrum

Blanka BRABENCOVÁ

18.04.18


Velvyslankyně Mexika navštívila Západočeskou univerzitu


Celouniverzitní

82

19.07.18


Virtuální návodky odborníků z Fakulty strojní pomůžou efektivně školit nové zaměstnance


Fakulta strojní

379

24.07.18


Na mezinárodní konferenci se setkají přední odborníci v oblasti algebraické teorie grafů


Fakulta aplikovaných věd

61

27.06.18