ZČU nabízí studentům certifikátový program Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region

Již na příští akademický rok (2018/2019) si studenti ZČU budou moci zapsat předměty certifikátového programu, který je společným projektem univerzit v Plzni a Regensburgu. Na české i na bavorské straně nyní běží pilotní ročník.

Certifikátový program Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region je zaměřený na získání kulturního přehledu i jazykových a praktických kompetencí pro uplatnění v česko-bavorském příhraničí. Je otevřený všem studentům ZČU bez omezení oboru. Absolvovat jej lze během dvou semestrů, avšak je také možné si plnění předmětů rozložit v průběhu délky studia.

Výuka probíhá jako součást povinných a povinně volitelných předmětů. V rámci povinných kurzů – Kulturní profil příhraničí, Praktický jazyk a Komunikační praxe – si student vybere konkrétní téma dle svého zájmu a zaměření, které postupně zpracuje v seminární práci a prezentaci, kterou následně představí na společném setkání se studenty z univerzity v Regensburgu.

Součástí kurzu jsou diskuze se zajímavými hosty z oblasti kultury, vzdělání, průmyslu a obchodu a taktéž výjezdní exkurze do Bavorska. Například v Regensburgu studenti dostali příležitost konzultovat možná stipendia v Česko-bavorské vysokoškolské agentuře (BTHA).

Certifikát je udělován jako doplněk k diplomu, takže získané kompetence lze vykázat jako specifickou, bonusovou kvalifikaci v životopisu a při ucházení se o zaměstnání. Certifikát dává možnost zlepšit si předpoklady pro spolupráce, mobility i oborové uplatnění na pracovním trhu v příhraničním regionu. Získané znalosti a kompetence jsou vhodné nejen pro pracovní, ale i volnočasové aktivity v česko-bavorském prostředí.

Informace o jednotlivých předmětech zájemci naleznou v sylabech na Portálu ZČU v položce Studium > Prohlížení > Programy a obory > FF > Certifikátové programy (Bakalářský) > Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region.  Vaše otázky zodpoví organizátoři na e-mailu cesko.bavorsko@gmail.com. Více informací, včetně tabulky s povinnými a povinně volitelnými předměty, naleznete také na Facebooku.

Program, do nějž se zapojila katedra filozofie Filozofické fakulty ZČU v Plzni, je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Cíl EÚS Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020).

Galerie


Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

09.05.18


Na Universitas jsou české vysoké školy slyšet silněji


Celouniverzitní

35

08.08.18


První ročník certifikátového programu Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region je za námi


Celouniverzitní

93

11.07.18


Strojírenství má smysl, říká studentka ZČU. V Temelíně z ní udělali krále


Fakulta strojní

54

16.08.18