ZČU nabízí studentům certifikátový program Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region

Již na příští akademický rok (2018/2019) si studenti ZČU budou moci zapsat předměty certifikátového programu, který je společným projektem univerzit v Plzni a Regensburgu. Na české i na bavorské straně nyní běží pilotní ročník.

Certifikátový program Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region je zaměřený na získání kulturního přehledu i jazykových a praktických kompetencí pro uplatnění v česko-bavorském příhraničí. Je otevřený všem studentům ZČU bez omezení oboru. Absolvovat jej lze během dvou semestrů, avšak je také možné si plnění předmětů rozložit v průběhu délky studia.

Výuka probíhá jako součást povinných a povinně volitelných předmětů. V rámci povinných kurzů – Kulturní profil příhraničí, Praktický jazyk a Komunikační praxe – si student vybere konkrétní téma dle svého zájmu a zaměření, které postupně zpracuje v seminární práci a prezentaci, kterou následně představí na společném setkání se studenty z univerzity v Regensburgu.

Součástí kurzu jsou diskuze se zajímavými hosty z oblasti kultury, vzdělání, průmyslu a obchodu a taktéž výjezdní exkurze do Bavorska. Například v Regensburgu studenti dostali příležitost konzultovat možná stipendia v Česko-bavorské vysokoškolské agentuře (BTHA).

Certifikát je udělován jako doplněk k diplomu, takže získané kompetence lze vykázat jako specifickou, bonusovou kvalifikaci v životopisu a při ucházení se o zaměstnání. Certifikát dává možnost zlepšit si předpoklady pro spolupráce, mobility i oborové uplatnění na pracovním trhu v příhraničním regionu. Získané znalosti a kompetence jsou vhodné nejen pro pracovní, ale i volnočasové aktivity v česko-bavorském prostředí.

Informace o jednotlivých předmětech zájemci naleznou v sylabech na Portálu ZČU v položce Studium > Prohlížení > Programy a obory > FF > Certifikátové programy (Bakalářský) > Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region.  Vaše otázky zodpoví organizátoři na e-mailu cesko.bavorsko@gmail.com. Více informací, včetně tabulky s povinnými a povinně volitelnými předměty, naleznete také na Facebooku.

Program, do nějž se zapojila katedra filozofie Filozofické fakulty ZČU v Plzni, je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Cíl EÚS Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020).

Galerie


Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

09. 05. 18


Oslavující Fakulta pedagogická ocenila významné pracovníky

Univerzita Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

05. 12. 2018

Zaměstnanci ZČU se mohou učit prezentačním dovednostem i češtině pro administrativu

Přednáška Seminář Zaměstnanci

Celouniverzitní

04. 12. 2018

Zástupci středních škol z města Tchien-ťin v Číně navštívili ZČU

Spolupráce Studium

Nové technologie - Výzkumné centrum

29. 11. 2018