ZČU nabízí studentům certifikátový program Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region

Již na příští akademický rok (2018/2019) si studenti ZČU budou moci zapsat předměty certifikátového programu, který je společným projektem univerzit v Plzni a Regensburgu. Na české i na bavorské straně nyní běží pilotní ročník.