Pedagogická fakulta přijímá přihlášky do nového programu Pedagogika pohybové prevence

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity vyhlašuje dodatečné přijímací řízení do nově akreditovaného navazujícího magisterského double degree programu Pedagogika pohybové prevence. Přihlášky je možné podávat do 10. srpna 2018.

Dvouletý navazující magisterský program Pedagogika pohybové prevence předložila k akreditaci Fakulta pedagogická ZČU ve spolupráci s Technickou univerzitou v Chemnitz. Studentům přinese studium informace spojené se zdravým životním stylem, podporou a prevencí zdraví dětí, mládeže, dospělých i seniorů. Studijní program je jak v Sasku, tak v České republice doposud jedinečný, je určen především pro absolventy sportovních a zdravotnických bakalářských programů. Studium zahrnuje celou řadu specifických sportovně-pohybových témat s důrazem na aplikaci v praxi, jako např. zavedení pohybových programů v zaměstnání, možnosti motivace spolupracovníků prostřednictvím sportovních aktivit nebo pohyb v rámci work-life balance. U německých i českých absolventů lze očekávat posílení pozic na trhu práce v oborech spojených s prevencí a podporou zdraví.

Fakulta plánuje přijmout do tohoto programu deset studentů. Výuka bude prezenční a bude probíhat na Západočeské univerzitě i na Technické univerzitě v Chemnitz. Studenti absolvují vždy tři semestry na své domovské univerzitě a jeden semestr na partnerské zahraniční univerzitě. Čeští studenti budou v Německu studovat primárně v němčině, podpůrným jazykem bude angličtina. Němečtí studenti u nás budou studovat v angličtině a v němčině. Absolventi získají diplom z obou univerzit. 

Vzhledem k tomu, že Národní akreditační úřad pro vysoké školství udělil akreditaci až po termínu přijímaní přihlášek na Fakultu pedagogickou, je do tohoto programu vyhlášeno dodatečné přijímací řízení. Přihlášky se podávají elektronicky, a to do 10. srpna, přijímací zkouška se uskuteční 31. srpna. Termín, místo a další nutné informace k přijímací zkoušce budou zveřejněny na webu fakulty nejpozději dva týdny před termínem konání zkoušky. Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je absolvování bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do 14. září 2018.

Smlouvu o společné přípravě českých a německých studentů v rámci double degree programu Pedagogika pohybové prevence podepsali děkan Fakulty pedagogické ZČU Miroslav Randa a děkan Fakulty humanitních a sociálních věd Technické univerzity v Chemnitz Josef Krems na konci července 2017. Obě fakulty spolupracují už několik let na společných vědeckých projektech v oblasti zdraví.

Podrobné informace o podmínkách přijetí naleznou zájemci ve vyhlášce děkana.

Fakulta pedagogická

Šárka Stará

29. 05. 2018


Fasády univerzitních budov rozzářily modré cedule

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

25. 06. 2020

Kybernetici pomáhají plzeňským dopravním podnikům testovat software na syntézu hlasu

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

16. 06. 2020

„Dobrý fyzik je ten, o kterém jiní fyzici říkají, že je dobrý“

Univerzita Věda Zaměstnanci

Nové technologie - výzkumné centrum

04. 06. 2020