Zaměstnanci univerzity se mohou v září v knihovně učit vyjednávání

Jak zvládat stresové a neočekávané vyjednávací situace, bránit se nátlaku, manipulaci nebo nekonstruktivnímu přístupu? Zaměstnancům ZČU to řekne seminář Trénink vyjednávání s vyjednavačem, který se uskuteční 12. září od 8 hodin v univerzitní knihovně. Kapacita míst je omezena a zájemci se mohou hlásit na mail mbatkova@rek.zcu.cz.

Účastníci semináře se setkají s Vítem Prokůpkem, předním evropským vyjednavačem a expertem na psychologii ovlivňování. Pod jeho vedením si vyzkoušejí tři praktické simulace vyjednávání a hned se také dozvědí, jak se jim při nich dařilo. Čtyři krátké filmy jim představí vyjednavače v akci, popíší jejich chyby i přednosti, a dvanáct nejúčinnějších vyjednávacích technik a triků jim pomůže posílit dovednost vyjednat si výhodné podmínky a zároveň udržet korektní vztahy.

Program semináře:
- Aktuální trendy ve vyjednávání v roce 2018
- Co je a co není vyjednávání, kdy je efektivní vyjednávat, jaké jsou alternativy k vyjednávání a kdy jim dát přednost
 - Čtyři fáze každého vyjednávání - Vlastnosti dobrého vyjednavače a jak je rozvíjet
 - Typy a styly vyjednávání a jejich úspěšnost, podmínky pro dosažení výsledku „win-win“ (výhra-výhra), principiální vyjednávání podle harvardského konceptu, tvrdé a měkké poziční vyjednávání
 - Účinné a neúčinné vyjednávací taktiky a strategie (základní přehled)
 - Zájmy versus pozice a jak využít zájmy ke zvýšení úspěšnosti ve vyjednáváních
 - Důležitost vnímání, emocí a komunikace ve vyjednávání
- Analýza alternativ, BATNA (měřítko, se kterým lze porovnat každou navrhovanou dohodu) a její využití, příklady z praxe: časté chyby ve vyjednávání
- Případové studie, filmové ukázky, praktický nácvik s poskytováním zpětné vazby, simulace a hraní rolí, příklady a analogie, testy a dotazníky, prezentace se zapojením účastníků, diskuze, brainstorming

Seminář organizuje Odbor Transfer a smluvní výzkum.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

27. 08. 2018


„Dobrý fyzik je ten, o kterém jiní fyzici říkají, že je dobrý“

Univerzita Věda Zaměstnanci

Nové technologie - výzkumné centrum

04. 06. 2020

ZČU nezapomíná na odkaz letců a zve na výstavu do mázhausu radnice

Univerzita Veřejnost Výstava

Celouniverzitní

05. 06. 2020

Místo aby seděla doma, studentka Sutnarky pomáhá jako dobrovolník

COVID-19 Studenti Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

09. 06. 2020