Zaměstnanci univerzity se mohou v září v knihovně učit vyjednávání

Jak zvládat stresové a neočekávané vyjednávací situace, bránit se nátlaku, manipulaci nebo nekonstruktivnímu přístupu? Zaměstnancům ZČU to řekne seminář Trénink vyjednávání s vyjednavačem, který se uskuteční 12. září od 8 hodin v univerzitní knihovně. Kapacita míst je omezena a zájemci se mohou hlásit na mail mbatkova@rek.zcu.cz.

Účastníci semináře se setkají s Vítem Prokůpkem, předním evropským vyjednavačem a expertem na psychologii ovlivňování. Pod jeho vedením si vyzkoušejí tři praktické simulace vyjednávání a hned se také dozvědí, jak se jim při nich dařilo. Čtyři krátké filmy jim představí vyjednavače v akci, popíší jejich chyby i přednosti, a dvanáct nejúčinnějších vyjednávacích technik a triků jim pomůže posílit dovednost vyjednat si výhodné podmínky a zároveň udržet korektní vztahy.

Program semináře:
- Aktuální trendy ve vyjednávání v roce 2018
- Co je a co není vyjednávání, kdy je efektivní vyjednávat, jaké jsou alternativy k vyjednávání a kdy jim dát přednost
 - Čtyři fáze každého vyjednávání - Vlastnosti dobrého vyjednavače a jak je rozvíjet
 - Typy a styly vyjednávání a jejich úspěšnost, podmínky pro dosažení výsledku „win-win“ (výhra-výhra), principiální vyjednávání podle harvardského konceptu, tvrdé a měkké poziční vyjednávání
 - Účinné a neúčinné vyjednávací taktiky a strategie (základní přehled)
 - Zájmy versus pozice a jak využít zájmy ke zvýšení úspěšnosti ve vyjednáváních
 - Důležitost vnímání, emocí a komunikace ve vyjednávání
- Analýza alternativ, BATNA (měřítko, se kterým lze porovnat každou navrhovanou dohodu) a její využití, příklady z praxe: časté chyby ve vyjednávání
- Případové studie, filmové ukázky, praktický nácvik s poskytováním zpětné vazby, simulace a hraní rolí, příklady a analogie, testy a dotazníky, prezentace se zapojením účastníků, diskuze, brainstorming

Seminář organizuje Odbor Transfer a smluvní výzkum.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

27. 08. 2018


Projekt Peregrinus Silva Bohemica skončil, přeshraniční turistický průvodce je hotov

Spolupráce Univerzita Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

04. 10. 2019

Západočeská univerzita představuje na 61. Mezinárodním strojírenském veletrhu šest špičkových řešení

Tisková zpráva Transfer Věda

Celouniverzitní

08. 10. 2019

Na Západočeské univerzitě se učí i žáci Církevního gymnázia

Další vzdělávání Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

15. 10. 2019