Zaměstnanci univerzity se mohou v září v knihovně učit vyjednávání

Jak zvládat stresové a neočekávané vyjednávací situace, bránit se nátlaku, manipulaci nebo nekonstruktivnímu přístupu? Zaměstnancům ZČU to řekne seminář Trénink vyjednávání s vyjednavačem, který se uskuteční 12. září od 8 hodin v univerzitní knihovně. Kapacita míst je omezena a zájemci se mohou hlásit na mail mbatkova@rek.zcu.cz.

Účastníci semináře se setkají s Vítem Prokůpkem, předním evropským vyjednavačem a expertem na psychologii ovlivňování. Pod jeho vedením si vyzkoušejí tři praktické simulace vyjednávání a hned se také dozvědí, jak se jim při nich dařilo. Čtyři krátké filmy jim představí vyjednavače v akci, popíší jejich chyby i přednosti, a dvanáct nejúčinnějších vyjednávacích technik a triků jim pomůže posílit dovednost vyjednat si výhodné podmínky a zároveň udržet korektní vztahy.

Program semináře:
- Aktuální trendy ve vyjednávání v roce 2018
- Co je a co není vyjednávání, kdy je efektivní vyjednávat, jaké jsou alternativy k vyjednávání a kdy jim dát přednost
 - Čtyři fáze každého vyjednávání - Vlastnosti dobrého vyjednavače a jak je rozvíjet
 - Typy a styly vyjednávání a jejich úspěšnost, podmínky pro dosažení výsledku „win-win“ (výhra-výhra), principiální vyjednávání podle harvardského konceptu, tvrdé a měkké poziční vyjednávání
 - Účinné a neúčinné vyjednávací taktiky a strategie (základní přehled)
 - Zájmy versus pozice a jak využít zájmy ke zvýšení úspěšnosti ve vyjednáváních
 - Důležitost vnímání, emocí a komunikace ve vyjednávání
- Analýza alternativ, BATNA (měřítko, se kterým lze porovnat každou navrhovanou dohodu) a její využití, příklady z praxe: časté chyby ve vyjednávání
- Případové studie, filmové ukázky, praktický nácvik s poskytováním zpětné vazby, simulace a hraní rolí, příklady a analogie, testy a dotazníky, prezentace se zapojením účastníků, diskuze, brainstorming

Seminář organizuje Odbor Transfer a smluvní výzkum.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

27. 08. 18


Úspěšní absolventi ZČU v německých firmách - 7. díl

Absolventi Univerzita Úspěchy

Fakulta strojní

19. 11. 2018

Fakulta strojní je škola doporučená zaměstnavateli

Úspěchy

Fakulta strojní

02. 11. 2018

Semináře poradí, jak se dají zapojit moderní technologie do výuky

Seminář Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

13. 11. 2018