Vesmír i fyzika z pohledu vědy

Letošní ročník konference aplikované elektroniky přitáhl také odborníky z oblasti výzkumu vesmíru a fyzikálních experimentů.

Západočeská univerzita v Plzni hostila v září už 23. ročník konference aplikované elektroniky Applied Electronics. Nejnovější zaměření jedné ze sekcí představilo téma přednášky Stanislava Pospíšila: Elektronické systémy pro fyziku a výzkum vesmíru. "Fakulta elektrotechnická společně s Ústavem technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze pracuje na částicových detektorech, které sledují dráhy neutronů a nabitých částic. Jejich uplatnění je široké - od medicíny, přes fyzikální experimenty, například v urychlovači LHC v CERN, až po výzkum vesmíru," uvedl jeden z členů řešitelského týmu Petr Burian.

Další příspěvky, které prezentovaly výsledky v oblasti elektroniky ve fyzikálních a vesmírných experimentech, se týkaly malých satelitů.
"Kosmický prostor nemá dobré podmínky nejen pro lidi, ale ani pro elektronické systémy. Je proto potřeba vymyslet, jak zabezpečit jejich bezproblémové fungování," nastínil problém Karel Dudáček. Sám se zabýval prototypem palubního počítače pro nejmenší satelity, jenž využívá k ukládání dat feritovou paměť. Případné chyby a výpadky procesoru pak řeší jeho horkou zálohou.

Raketovým experimentem NASA, na který se připravoval kamerový systém, se zabýval zase jiný autorský tým. "Bylo potřeba potvrdit zaměření dvou českých rentgenových teleskopů na cílovou mlhovinu," popsal Ivo Veřtát a dodal: "Oba teleskopy i kamerový systém již letěly po parabolické dráze sondážní rakety."

Konference představila rovněž výsledky v oblasti studentských experimentů, zahrnuté v plzeňském projektu PilsenCUBE II. Jedná se o spolupráci mezi Fakultou elektrotechnickou ZČU, plzeňskými středními školami a městem Plzeň. Věnovala se ale také elektronickým systémům v širokém spektru aplikací. Během přednášek a následných diskuzí si mohli odborníci vyměňovat zkušenosti a poznatky. 

„Ohlasy na úroveň a obsah konference jsou velmi pozitivní,“ komentuje letošní ročník jeho garant profesor Jiří Pinker. „Ve vydaném sborníku a následně i v elektronické verzi v IEEE Xplore je možné se přesvědčit o velmi vysoké kvalitě jednotlivých příspěvků,“ dodává. Všechny příspěvky prochází dvojí recenzí a jsou pravidelně indexovány v publikačních databázích SCOPUS a Web of Science.

Další ročník se bude konat v termínu 11. - 12. září 2019, informace jsou dostupné na www.appel.zcu.cz.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Jaroslav Fiřt

25. 09. 2018


FAV nabízí nově akreditované studijní programy v tradičních oblastech, ale i novinky

Studenti Studium Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

28. 01. 2020

Možnost stáží a studia v zahraničí je pro studenty FEL opět o něco pestřejší

Spolupráce Studenti Studium

Fakulta elektrotechnická

31. 01. 2020

Fakulta zdravotnických studií se připojila ke spolupráci na celosvětové kampani Nursing Now

Spolupráce Veřejnost Výstava

Fakulta zdravotnických studií

20. 02. 2020