Západočeská univerzita bude hostit konferenci o Metodice 2017+

Jak pokračuje zavádění nového hodnocení vědeckých výsledků? Dozvíte se v aule Fakulty aplikovaných věd v úterý 2. října.

Metodika 2017+ je nové hodnocení vědeckých výsledků jednotlivých pracovišť i vědních oborů. Do budoucna má přispět ke zvyšování kvality české vědy. Má být spravedlivější než dosud používaný systém, který postupně nahrazuje, a jak pokračuje jeho zavádění, představí konference, jež se uskuteční 2. října na Západočeské univerzitě. Bude ji hostit Fakulta aplikovaných věd.

Konferenci nazvanou Implementace Metodiky 2017+ v Plzni uspořádá Úřad vlády České republiky ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace. „Bude představena metodologie hodnocení bibliometrie i hodnocení vybraných výsledků pro hodnocení v roce 2018. Na základě zkušeností s prvním rokem implementace došlo k optimalizaci postupů. Konferenční setkání zároveň přinese shrnutí výstupů hodnocení bibliometrie a hodnocení vybraných výsledků v roce 2017,“ prezentují akci organizátoři.

Program konference:

12:30 - 13:00 Registrace účastníků
13:00 - 13:15 Úvodní slovo k Metodice 2017+
13:15 – 13:45 Bibliometrie pro Hodnocení 2018 (Michal Nekorjak)
13:45 – 14:15 Hodnocení vybraných výsledků pro Hodnocení 2018 (Ondřej Majer)
14:15 – 14:30 Uživatelská podpora (Markéta Avakian)
14:30 – 15:00 Přestávka na kávu
15:00 – 15:45 Prezentace výsledků Hodnocení 2017 (Kateřina Miholová)
15:45 – 16:45 Odborný komentář, zkušenosti s hodnocením a doporučení do dalších let implementace (předsedové Odborných panelů)
16:45 – 17:30 Závěrečná diskuze

Úvodního slova se ujmou členové předsednictva Rady pro výzkum, vývoj a inovace Petr Dvořák a Pavel Baran a ředitel Odboru RVVI Úřadu vlády ČR Jan Marek. Na webu Rady najdete více informací o Metodice 2017+ a také o konferenci. Zájemci o konferenci se mají registrovat na e-mailové adrese konference.rvvi@vlada.cz.

Fakulta aplikovaných věd

Pavel KORELUS

20. 09. 2018


Zámek Nečtiny otevírá a zve na historii, občerstvení i výlety

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

12. 05. 2020

NTC ukončilo a obhájilo projekt CENTEM+ na jedničku s hvězdičkou

Univerzita Úspěchy Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

21. 05. 2020

Mozaika výjimečných českých žen, to je projekt České hrdinky

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

27. 05. 2020