Rektor regensburské univerzity navštívil ZČU

Na návštěvu Západočeské univerzity zavítal v úterý 25. září rektor Univerzity Regensburg, profesor Udo Hebel. 

Protože se jednalo o první návštěvu rektora Udo Hebela na Západočeské univerzitě, seznámil ho rektor Miroslav Holeček stručně s její historií, představil jednotlivé fakulty, výzkumná centra a úspěchy vědců ZČU. Uvedl také, že dvě fakulty ZČU - filozofická a pedagogická, rozvíjí spolupráci s regensburskou univerzitou, a to v pěti různých oborech.

Rektor Udo Hebel představil Univerzitu Regensburg. Ta byla založena v roce 1962, tvoří ji 11 fakult, které navštěvuje přibližně 20 tisíc studentů, včetně 1650 studentů zahraničních. Jednou z fakult je lékařská, a součástí univerzity je proto i univerzitní klinika. Udo Hebel mimo jiné zmínil, že kampus univerzity prochází od roku 2011 rozsáhlou renovací.

Vedle čelních představitelů obou partnerských univerzit se setkání zúčastnila také Jana Ovsjanniková ze zahraničních vztahů, projektová manažerka Bavorsko-české vysokoškolské agentury Radka Bonacková, která nastínila možný rozvoj společných aktivit, a Martina Navrátilová z Projektového centra ZČU, která shrnula spolupráci univerzit v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg Svobodný stát Bavorsko – ČR 2014 – 2020.  V něm v současnosti probíhá celkem 28 projektů. Na dvou z nich spolupracuje Fakulta filozofická ZČU a Univerzita Regensburg a jeden propojil výzkumné centrum NTC a univerzitní kliniku a úrazovou polikliniku v Regensburgu.  

Po úvodním jednání si rektor Univerzity Regensburg Udo Hebel prohlédl fyzikální laboratoře výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost a prostory Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Poté navštívil plzeňský pivovar, aby tu s rektorem Miroslavem Holečkem ochutnal takzvané rektorské pivo – jedenáctistupňový světlý ležák Excelent, který zraje ve sklepích pivovaru Gambrius na akci Pivo s rektorem, která se uskuteční na horním nádvoří pivovaru už v úterý 2. října.

Svoji návštěvu završil profesor Udo Hebel prohlídkou historického centra Plzně.

Galerie


Celouniverzitní

26. 09. 2018