Výzkumná centra ZČU představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu své novinky

Od 1. do 5. října se na brněnském výstavišti uskuteční 60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. 

Mezi vystavovateli, jejichž počet se každoročně pohybuje kolem 1600, budou zastoupena výzkumná centra všech tří technických fakult Západočeské univerzity v Plzni, tedy Regionální technologický institut (RTI) Fakulty strojní, Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Fakulty elektrotechnické a Nové technologie pro informační společnost (NTIS) Fakulty aplikovaných věd. Na veletrhu představí výzkumná centra svoje novinky. 

Těžištěm expozice výzkumného centra RTI bude téma aditivní výroby, která je jedním z pilířů Průmyslu 4.0. „Aditivní technologie, označované také jako 3D tisk, zcela mění pojetí, jakým dnes výrobci přistupují k průmyslové výrobě. Naše výzkumné centrum disponuje jednou z nejmodernějších technologií v oblasti tisku kovů, pracující na principu Direct Metal Laser Sintering,“ říká děkan Fakulty strojní Milan Edl. Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti vývoje řezných nástrojů a využití nových možností, které přináší aditivní technologie, vyvinul tým odborníků RTI patentovaný prutový nástroj určený pro frézování těžkoobrobitelných materiálůfrézovací hlavu nové generace Kraken. Konstrukce nástroje přináší výraznou úsporu hmotnosti při zachování tuhosti. Naprosto revolučním způsobem je zde vyřešen přívod chladicí kapaliny soustavou vnitřních kanálků nejen na čelo nástroje, jak je běžné u standardních fréz, ale i na hřbet s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Frézovací hlavu KRAKEN už výzkumné centrum RTI prezentovalo na odborných konferencích, na Mezinárodním strojírenském veletrhu však bude k vidění poprvé. RTI ji přihlásilo do soutěže Zlatá medaile Mezinárodního strojírenského veletrhu o nejlepší inovační exponát v kategorii Komponenty ve strojírenství.

Výzkumné centrum NTIS se představí s prototypem robota ROBIN - Manipulátor pro ROBotické INspekce. Robot se skládá ze dvou částí, sériového sedmiosého manipulátoru a hadovité ruky složené ze šesti článků. Je určen pro nedestruktivní inspekce vyžadující složité pohyby v omezeném prostoru. Díky hadovité konstrukci lze optimalizovat tvar těla robotu podle překážek na testovaném tělese, aby robot zabíral co nejméně místa a vyhnul se kolizím. Příkladem může být inspekce potrubí v elektrárnách, které obsahuje mnoho odboček, přírub, konzolí a zároveň se nachází ve stísněném prostoru. Projekt je podpořen Technologickou agenturou ČR a probíhá ve spolupráci s ÚJV Řež, a.s. Veřejnosti bude představen poprvé.

Výzkumné centrum RICE se bude prezentovat s technickým řešením pro bezkontaktní přenos energie do rotačních systémů. Systém je vhodný například pro napájení senzorů zabudovaných v rotorech motorů, generátorů či turbín. Technologie umožňuje přenos energie využít současně k přenosu dat do rotujícího systému nebo z něj. Jedná se o novinku, kterou výzkumné centrum RICE představí poprvé.

Stánek Západočeské univerzity bude s číslem 125 umístěn v pavilonu Z.

Celouniverzitní

Šárka Stará

26. 09. 2018


ZČU má nového kvestora

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

01. 03. 2021

V mezinárodní robotické soutěži ROBO-VOZÍTKO zvítězil tým z Plzně

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

17. 02. 2021

Studenti se můžou hlásit na multimediální seminář o otevření hranice v roce 1989/1990

Seminář Studenti Studium

Celouniverzitní

26. 02. 2021